2010

 • dinsdag 23 maart 2010 0:00

  Investor Relations

  Ing. R. van Gelder wordt voorgedragen als nieuw lid raad van commissarissen Koninklijke Ten Cate nv

  Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op donderdag 8 april 2010 in Almelo zal de heer Ing. R. van Gelder BA door de raad van commissarissen van Koninklijke Ten Cate nv aan de vergadering van aandeelhouders worden voorgedragen ter benoeming tot lid van de raad van commissarissen.

  Lees meer
 • 16 maart 2010

  Investor Relations

  TenCate and Roctest combine strengths to create unique geotextile monitoring solution

  The world’s largest manufacturer of fiber optic sensors for civil engineering applications and the world’s leading provider of geosynthetics are collaborating in the development of a unique geotextile monitoring solution – TenCate GeoDetect® – that will provide unprecedented detail about the properties of embankments, slopes, walls, levees, roads, rails and other earth structures. Customers will benefit from the real-time monitoring of every square meter of land for ground movement, soil erosion, settlement and other changes.

 • dinsdag 16 maart 2010 0:00

  Investor Relations

  TenCate en Roctest bundelen krachten in unieke oplossing voor monitoring met geotextiel

  ‘s Werelds grootste fabrikant van glasvezelsensoren voor civiel-technische toepassingen en de wereldmarktleider in geosynthetics werken samen bij de ontwikkeling van een unieke oplossing voor monitoring met geotextiel – TenCate GeoDetect® – dat zorgt voor zeer gedetailleerde informatie over taluds, hellingen, muren, dijken, wegen, rails en andere grondstructuren. Klanten zullen profiteren van de real-time monitoring van deformaties, zoals verschuivingen, bodemerosie, inklinking en andere veranderingen in de bodem.

  Lees meer
 • 4 maart 2010

  Investor Relations

  Net profit TenCate € 23.9 million; reduction of net debt position by € 136 million

  Dividend € 0.60 per share (60% pay-out)

  Highlights 2009

  • Revenues: € 842 million (2008: € 1,033 million; -18% autonomous).
  • EBITA: € 41.5 million (2008: € 95.4 million).
  • EBITA margin: 4.9% (2008: 9.2%).
  • Net profit: € 23.9 million (2008: € 51.1 million).
  • Stringent cash management effective: net debt reduced by € 136 million to € 195 million.
  • Operational cash flow € 145 million (+200%).
  • Exceptional expenditure in EBITA: € 11 million (2008: income € 5 million), € 6.4 million of which for reorganization costs (approximately € 5 million in 4th quarter).
  • Stock depletion and a restrained policy on credit within synthetic turf activities lead to extra under-utilized capacity.
  • Steep decrease in costs as a result of reduction in personnel.
  • Dividend proposal: € 0.60 per share in cash or as stock dividend, entirely at shareholder’s discretion (2008: € 0.85 [50% stock dividend / 50% stock dividend option]).

 • donderdag 4 maart 2010 0:00

  Investor Relations

  Nettowinst TenCate € 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met € 136 miljoen

  Dividend € 0,60 per aandeel (60% pay-out)

  Highlights 2009

  • Omzet: € 842 miljoen (2008: € 1.033 miljoen; -18% autonoom).
  • EBITA: € 41,5 miljoen (2008: € 95,4 miljoen).
  • EBITA-marge: 4,9% (2008: 9,2%).
  • Nettowinst: € 23,9 miljoen (2008: € 51,1 miljoen).
  • Stringent cashmanagement effectief: nettoschuld met € 136 miljoen teruggebracht tot € 195 miljoen.
  • Operationele kasstroom € 145 miljoen (+200%).
  • Bijzondere lasten in EBITA: € 11 miljoen (2008: bate € 5 miljoen), waarvan € 6,4 miljoen reorganisatiekosten (circa € 5 miljoen in 4e kwartaal)
  • Voorraadafbouw en terughoudend debiteurenbeleid binnen de kunstgrasactiviteiten leiden tot extra onderbezetting.
  • Sterke kostenverlaging door personeelsreductie.
  • Dividendvoorstel: € 0,60 per aandeel, geheel naar keuze in contanten of stockdividend (2008: € 0,85 [50% stockdividend / 50% keuzedividend]).

  Lees meer
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)