2010

8 april 2010

Vaststelling dividend TenCate over 2009

In de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv op donderdag 8 april 2010 is het dividend over het boekjaar 2009 vastgesteld op € 0,60 (2008: € 0,85) per gewoon aandeel van € 2,50 nominaal.

Het dividend wordt naar keuze van aandeelhouders geheel in contanten beschikbaar gesteld dan wel in gewone aandelen ten laste van de agioreserve. De waarde van het stockdividend zal de waarde van het contante dividend met 0 tot 3% overtreffen.

Notering ex-dividend zal plaatsvinden op maandag 12 april 2010. De record date voor het dividend is vastgesteld op woensdag 14 april 2010 na beurs. Aandeelhouders wordt tot 15:00 uur CET op maandag 3 mei 2010 de gelegenheid geboden hun keuze met betrekking tot het keuzedividend kenbaar te maken. Zo spoedig mogelijk daarna wordt de omwisselverhouding van het keuzedividend bekendgemaakt. Het dividend wordt vanaf donderdag 6 mei 2010 betaalbaar gesteld.


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, donderdag 8 april 2010


Voor meer informatie:

Verdere informatie is beschikbaar op www.securitiesinfo.nl.

Drs. F.R. Spaan, directeur investor relations & corporate development
Telefoon : 0546 544 977
Mobiel  : 06 12 96 17 24
E-mail  : f.spaan@tencate.com
Internet  : www.tencate.com

Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is de multinationale onderneming die textieltechnologie, chemische technologie en materiaaltechnologie combineert bij de ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende eigenschappen. Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier toepassingsgebieden. Veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart; infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek, geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext.

Download: 100408 Persbericht TenCate inzake vaststelling dividend 2009
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)