2010

8 april 2010

TenCate en INTRON sluiten samenwerkingsovereenkomst voor certificering bouwers van kunstgrassystemen

Kunstgrasproducent TenCate Grass en procescertificeerder INTRON hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om een verzekerde performancegarantie op FIFA 2 Star-niveau te kunnen afgeven op kunstgrassystemen. Daartoe worden de bouwers van kunstgrassystemen door INTRON gecertificeerd op kwaliteitbeheersing. Deze samenwerkingsovereenkomst is gesloten in navolging van de performancegarantie die TenCate Grass eind 2009 lanceerde. Oranjewoud Realisatie is de eerste die door INTRON is gecertificeerd.

Alle partijen die betrokken zijn bij de aanleg van kunstgrasvoetbalvelden – van ontwerper en leverancier tot bouwaannemer en onderhoudsbedrijf – moeten aantoonbaar voldoen aan kwaliteitscriteria die door INTRON worden gecertificeerd, voordat zij kunnen deelnemen aan de bouw van een kunstgrassportveld waarop een verzekerde performancegarantie wordt afgegeven. Deze garantie wordt door TenCate aan de markt aangeboden onder de naam TenCate Performance Warranty™, in nauwe samenwerking met verzekeringsmaatschappij Allianz Global Risks Nederland.
 
Prestatieniveau
FIFA 2 Star is het prestatieniveau dat de voetbalfederatie FIFA heeft gedefinieerd voor competitievoetbal op het hoogste niveau. TenCate Grass streeft als marktleider in de kunstgrasindustrie naar een constante verbetering van kwalitatieve aspecten die de levensduur en veiligheid van sportvelden bepalen. Dit kan alleen worden bereikt door een optimale samenwerking binnen de gehele keten.

Geïntegreerd kunstgrassysteem
De voor de performance van een kunstgrasveld belangrijke componenten worden door TenCate Grass geproduceerd: de grasvezels en de backing (de achterzijde van het kunstgrastapijt). Tegelijkertijd worden de kwaliteit en duurzaamheid van een geïntegreerd kunstgrassysteem bepaald door de manier waarop alle componenten worden geassembleerd, aangelegd en onderhouden. INTRON ontwikkelt de ketenbeheersystematiek voor de kunstgrasmarkt en richt zich daarbij op de kwaliteitsborging van:

  • De productie van de materialen;
  • De ontwerpfase van het kunstgrassysteem;
  • De aanleg van de systeemcomponenten (het procescertificaat ’Aanleg sportvelden’ werd in 2009 al geïntroduceerd onder toezicht van NOC*NSF en KNVB);
  • Het beheer en onderhoud.

Innovatieve ontwikkelingen
De TenCate Performance Warranty™ sluit naadloos aan op de wereldwijde initiatieven van de FIFA om de standaardisatie van de kwaliteit van kunstgrasvoetbalvelden te realiseren en om innovatieve ontwikkelingen binnen de kunstgrasindustrie te bevorderen. Deze eerste verzekerde performancegarantie voor de borging van kwaliteit en duurzaamheid biedt belangrijke zekerheden voor de eigenaar / exploitant van kunstgrasvelden. Die wordt de zorg uit handen genomen ten aanzien van levensduur en performance. De TenCate Performance Warranty™ wordt aangeboden via geselecteerde zakenpartners. 

Guido Vliegen, commercieel groepsdirecteur van TenCate Grass, is enthousiast over de samenwerking met INTRON: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat TenCate met deze verzekerde performancegarantie voorziet in een belangrijke marktbehoefte. Het geeft voetbalclubs immers de maximale zekerheid dat een nieuw kunstgrasveld gedurende de overeengekomen levensduur blijft voldoen aan belangrijke performance-eisen. Dankzij deze samenwerkingsovereenkomst met INTRON zal ook de keten van gecertificeerde bouwers volledig gericht zijn en blijven op de duurzaamheid van een FIFA 2 Star gegarandeerd kunstgrassysteem’.


TenCate Grass
Almelo, donderdag 8 april 2010


Voor meer informatie:

Koninklijke Ten Cate nv
Frank Spaan, director corporate development & investor relations
Telefoon : 0546 544 977
Mobiel  : 06 129 617 24
E-mail  : f.spaan@tencate.com
Internet : www.tencate.com

INTRON
Peter Kosterman, accountmanager
Telefoon : 0345 580733
Fax  : 0345 580208
E-mail  : pko@intron.nl
Internet : www.intron.nl

INTRON richt zich op productontwikkeling en kwaliteitsborging in de bouw en draagt daarmee bij aan de kwaliteit en duurzaamheid van producten en processen uiteindelijk ten dienste van de eindgebruiker. INTRON behoort tot de SGS-organisatie, wereldwijd een van de grootste bedrijven op het gebied van certificeren, inspecteren en testen.

TenCate Grass ontwikkelt en produceert kunstgrascomponenten en ontwerpt systemen voor topsport, recreatie en landschappelijke toepassingen. Samen met haar partners streeft TenCate Grass een systeembenadering na. Dit geeft gebruikers zekerheid over speeleigenschappen en levensduur. TenCate Grass heeft productievestigingen in Europa, Midden-Oosten en Noord-Amerika.

Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is een multinationale onderneming die textieltechnologie, chemische processen en materiaaltechnologie combineert bij de ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende eigenschappen. De producten van TenCate worden wereldwijd verkocht.
Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier toepassingsgebieden. Veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart; infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek, geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext (AMX).

Download: 100408 Persbericht TenCate Grass inzake samenwerkingsovereenkomst met INTRON
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)