2010

26 oktober 2010

Oost-Nederland maakt werk van biobased producten

Elf bedrijven, drie universiteiten en een hogeschool in Oost-Nederland gaan samen biobased pigmenten, verven, kwasten en garens ontwikkelen. Over drie jaar worden concrete productconcepten opgeleverd die in de jaren erna de markt kunnen gaan veroveren. Biobased is de verzamelnaam voor producten van natuurlijke grondstoffen, die biologisch afbreekbaar zijn en onschadelijk voor mens en milieu. De vijftien samenwerkende partijen in Oost-Nederland willen in drie jaar tijd van conceptideeën naar concrete producten.

Biobased garens en geotextiel
Geotextiel heeft belang bij de meest duurzame garens, zoals die onder meer worden gebruikt in TenCate Geotube® systemen. Met dit geweven materiaal wordt al op een duurzame manier slib en industrieel afval (zoals baggerspecie, papierpulp en mest) ontwaterd en geconsolideerd. Bovendien worden met dit materiaal kunstmatige dijklichamen gemaakt. Veel van deze systemen blijven na bewezen diensten in de grond achter omdat verwijdering naderhand niet nodig of moeilijk is. TenCate werkt in het project aan biobased geotextiel dat na een vooraf ingestelde tijd spontaan composteert en daarmee kan verdwijnen uit de grond. Voor de biobased garens gaat TenCate een te ontwikkelen afbreekbare biopolymeer onderzoeken op toepasbaarheid. De beoogde biobased TenCate Geotube® kan op wereldwijde belangstelling rekenen. Het nieuwe garen kan ook geschikt worden gemaakt voor functionele toepassingen in andere duurzame producten van TenCate.

Download: 101019 Persbericht Oost NV inzake Biobased Economy en Technology project Oost-Nederland
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)