2010

4 november 2010

Nettowinstgroei TenCate 47% in derde kwartaal

Trading update TenCate inzake derde kwartaal 2010

Highlights derde kwartaal 2010

 • Omzet € 273 miljoen (+22% ten opzichte van het 3e kwartaal 2009)
 • EBITA-stijging 40% ten opzichte van het 3e kwartaal 2009
 • Nettowinst neemt toe met 47% ten opzichte van het 3e kwartaal 2009
 • Fors resultaatsherstel Europese activiteiten in beschermende weefsels
 • De sector TenCate Geosynthetics & Grass toont een outperformance
 • Winstgroei geremd door krapte op diverse grondstoffenmarkten en kosten samenhangend met de coördinatie van downstreamactiviteiten in de kunstgrasmarkt
 • Turnaround TenCate Enbi succesvol
 • Schuldratio 2,5 (3e kwartaal 2009: 2,5)
X € miljoen Derde kwartaal 2010 Derde kwartaal 2009 9 maanden 2010 9 maanden 2009
Omzet 272,8 222,9 727,4 656,4
EBITA 25,4 18,2 63,6 39,1
EBITA-marge (%) 9,3 8,2 8,7 6,0
Nettowinst 14,7 10,0 34,3 25,2

(cijfers 2009 incl. € 10,1 mln winst op verkoop Geofabrics Australasia en € 4,9 mln impairment op PFF)

Ir. Loek de Vries, bestuursvoorzitter en CEO van TenCate: ‘De omzet in het derde kwartaal bevindt zich ongeveer op het niveau van het topjaar 2008. Ook voor het vierde kwartaal wordt een sterke omzetontwikkeling verwacht, gelet op de sterke groei van industriële veiligheidsweefsels (TenCate Tecasafe™ Plus), de aantrekkende vraag naar TenCate Defender™ M producten alsmede een verbeterd perspectief op het gebied van aerospacecomposieten.

Ondanks schaarste en prijsstijgingen van grondstoffen (vezels) alsmede margedruk en integratiekosten bij de aan TenCate gerelateerde kunstgrasbedrijven (downstream activiteiten) bedroeg de nettowinstgroei 47%.
De nauwe relatie met strategische marktpartijen heeft geleid tot een toegenomen marktaandeel in kunstgrasvezels. Via deze partijen versterkt TenCate haar positie in eindmarkten en kan een positieve bijdrage worden verleend aan kwalitatieve verbeteringen op systeemniveau’.

Belangrijkste ontwikkelingen per sector

 • Advanced Textiles & Composites
  • Het winstherstel in deze sector over de eerste negen maanden is vooral het gevolg van resultaatherstel in Europa op het gebied van veiligheidsweefsels.
  • De omzet in TenCate Defender™ M is gedurende het derde kwartaal toegenomen na de tijdelijke daling van de vraag (nieuwe camouflageprint). Tot en met het derde kwartaal ligt de omzet nog onder het niveau van 2009. De omzet herstelt zich echter op jaarbasis door forse groei in het vierde kwartaal.
  • Nieuwe producten, zoals TenCate Tecasafe™ Plus, leidden tot een sterke omzetstijging in de industriële markt.
  • De vraag naar aerospacecomposieten (Airbus, Boeing) ontwikkelde zich gunstig.
  • De armourcomposietenmarkt in vooral Europa wordt gekenmerkt door budgettaire krapte bij nationale overheden, hetgeen resulteert in vertraging van projecten.
  • De algehele vraag naar onder andere (para)aramides (kunststofvezels) en  carbonvezels groeit sterker dan het aanbod, waardoor de winstgroei wordt geremd.
 • Geosynthetics & Grass
  • Er is sprake van een herstel van de omzet en resultaat in de Amerikaanse markt voor geosynthetics, mede als gevolg van overheidsstimulering.
  • TenCate Geosynthetics benut groeikansen in Zuid-Amerika en Azië.
  • De TenCate Grass groep boekte een goede resultaatontwikkeling, vooral als gevolg van gunstige marktontwikkelingen in de Verenigde Staten. Er is een sterke vraag naar nieuw ontwikkelde hoogwaardige vezeltypes.
  • Het productievolume in grasvezels over de eerste negen maanden is ten opzichte van 2009 aanzienlijk toegenomen, wat illustratief is voor het toegenomen aandeel in de kunstgrasvezelmarkt.
  • De downstreamactiviteiten (belangen TenCate in marketing- en installatiebedrijven) worden sterker geïntegreerd in de TenCate organisatie, waarbij waar nodig organisatorische maatregelen worden genomen om de marktsynergie te vergroten. Dit gaat gepaard met initiële kosten.
  • In de kunstgrassector vindt consolidatie plaats door meer kwalitatieve eisen van eindgebruikers, een groter belang van R&D, hoge certificeringskosten, eisen op het gebied van milieu/duurzaamheid en krappe bancaire financieringsmogelijkheden voor kleine marktpartijen. TenCate speelt in dit proces een actieve rol.
 • Overige activiteiten
  • TenCate Enbi zette na de turnaround de goede gang van zaken voort, mede door positieve ontwikkelingen in de wereldwijde printer- en copiermarkt.
  • Xennia Technology boekte strategische vooruitgang, maar kreeg onvoldoende printkoppen aangeleverd. Inmiddels zijn contacten gelegd met andere leveranciers.

Overige informatie
De investeringen in de eerste negen maanden van 2010 bedroegen € 13,3 miljoen (2009: € 10 miljoen). De netto schuldpositie is ten opzichte van het derde kwartaal 2009 met € 20 miljoen afgebouwd tot € 244 miljoen. De schuldratio bedraagt 2,5.
De belastingdruk over de eerste negen maanden ligt met 29,6% in lijn met het afgelopen jaar.

Vooruitzichten
De eerder uitgesproken verwachting ten aanzien van de winstgroei over de tweede helft van 2010 zal minimaal worden gerealiseerd.

De volgende factoren zijn mede van invloed op de verwachte toekomstige resultaten:

 • Timing van uitlevering van orders aan het Amerikaanse leger (TenCate Defender™ M).
 • Situatie op de grondstoffenmarkt, waarbij krapte wordt gesignaleerd ten aanzien van aramidevezels en sprake is van zeer sterk gestegen grondstofprijzen.
 • Vertragingen op het gebied van defensieprojecten (voertuigbepantsering) bemoeilijken de voorspelbaarheid van toekomstige omzet.
 • Tijdelijk drukkend effect op de winstontwikkeling als gevolg van integratie van downstreamactiviteiten in de kunstgrasmarkt, gericht op marktsynergie.

Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, donderdag 4 november 2010

Download: 101104 Persbericht TenCate inzake trading update Q3 2010
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)