2010

25 augustus 2010

Koninklijke Ten Cate installeert International Advisory Board

Koninklijke Ten Cate (multinationale producent van functionele materialen) installeert International Advisory Board als strategisch en ondersteunend adviesorgaan ten behoeve van de raad van bestuur.

De International Advisory Board van TenCate zal bestaan uit:

  • Prof. Mr. J.G. de Hoop Scheffer, Hoogleraar Universiteit Leiden, Co-President van de Security and Defense Agenda (Brussel) en onder meer voormalig Secretaris-Generaal van de NAVO en Minister van Buitenlandse Zaken (Nederland); 
  • Generaal (bd.) D.L. Berlijn, onder meer senior Board Advisor Deloitte en voormalig Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten en voormalig Commandant der Strijdkrachten (Nederland);
  • Mr. K. Blekxtoon, onder meer Aerospace Industry Advisor TATA TCS (India), voormalig President Stork/Fokker International en voormalig President van The Boeing Corporation (Noord- en West-Europa).

De verkorte opgave van huidige en voormalige functies is als bijlage bij dit bericht gevoegd.

TenCate opereert in internationale markten die in de meeste gevallen bestaan uit overheidsgerelateerde eindgebruikers. Ruim de helft van de omzet is direct of indirect gerelateerd aan overheidsbudgetten.
De marktthema’s van TenCate zijn Veiligheid & Bescherming alsmede Infrastructuur & Milieu. Dit betekent in de meeste gevallen bescherming van mens en milieu in duurzame oplossingen.

Het opereren in internationale institutionele markten, zoals infrastructuur en milieu, defensie en luchtvaart draagt bij aan het toenemende belang van politieke besluitvorming op het gebied van specificaties, overheidsbudgetten, innovatieprogramma’s et cetera. Op dit terrein is derhalve sprake van een toenemende relatie van TenCate met (binnenlandse en buitenlandse) instellingen en overheden.

Als gevolg hiervan bestaat een groeiende behoefte gebruik te kunnen maken van specifieke expertise op dit terrein. TenCate is derhalve zeer verheugd dat deze expertise voor de onderneming internationaal beschikbaar komt. De relevante ervaring en internationale netwerken en reputatie van de individuele leden zal een positieve bijdrage geven aan de positionering van TenCate in de internationale markt.

Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, woensdag 25 augustus 2010

  • Overzicht TenCate met leden International Advisory Board
Download: 100825 Persbericht TenCate inzake installatie International Advisory Board
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)