2010

23 maart 2010

Ing. R. van Gelder wordt voorgedragen als nieuw lid raad van commissarissen Koninklijke Ten Cate nv

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op donderdag 8 april 2010 in Almelo zal de heer Ing. R. van Gelder BA door de raad van commissarissen van Koninklijke Ten Cate nv aan de vergadering van aandeelhouders worden voorgedragen ter benoeming tot lid van de raad van commissarissen.

De heer Van Gelder (civiel ingenieur, 64 jaar, Nederlandse nationaliteit) is voormalig Chief Executive Officer van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (1993-2006) en thans Chief Executive Officer van Heijmans N.V. (tot mei 2010). Hij is lid van de raad van commissarissen bij SBM Offshore N.V. en Holcim Western Europe Ltd. en bestuurslid van de Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen.

De raad van commissarissen is van mening dat, gelet op de profielschets voor de leden van de raad, de kennis en ervaring van de heer Van Gelder complementair is aan die van de overige leden. Met name op het gebied van internationale engineering- en contractingprojecten zal de heer Van Gelder van grote waarde zijn voor Koninklijke Ten Cate nv.

Herbenoeming
Voorts zal tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op donderdag 8 april 2010 in Almelo de heer Drs P.P.A.I. Deiters door de raad van commissarissen van Koninklijke Ten Cate nv aan de vergadering van aandeelhouders worden voorgedragen ter herbenoeming voor een vierde termijn van vier jaar tot lid van de raad van commissarissen. De bijdrage van de heer Deiters is onverminderd van grote waarde voor Koninklijke Ten Cate nv.


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, dinsdag 23 maart 2010


Voor meer informatie:

Op verzoek is digitaal beeldmateriaal van de heer Van Gelder beschikbaar via: media@tencate.com.

Koninklijke Ten Cate nv
Frank Spaan, directeur corporate development & investor relations
Telefoon : 0546 544 977
Mobiel  : 06 129 617 24
E-mail  : f.spaan@tencate.com
Internet : www.tencate.com


Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is een multinationale onderneming die textieltechnologie, chemische processen en materiaaltechnologie combineert bij de ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende eigenschappen. De producten van TenCate worden wereldwijd verkocht.
Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier toepassingsgebieden: veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart; infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek, geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext (AMX).

Download: 100323 Persbericht TenCate inzake voordracht benoemingen in raad van commissarissen Koninklijke Ten Cate nv.do
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)