2010

8 april 2010

Benoemingen door algemene vergadering van aandeelhouders

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv heeft op donderdag 8 april 2010 drs. J. Lock benoemd tot lid van de raad van bestuur in de functie van chief financial officer (CFO). Daarnaast heeft de vergadering ing. R. van Gelder benoemd tot lid van de raad van commissarissen. Drs. P. Deiters werd herbenoemd als lid van de raad van commissarissen.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)