2009

12 juni 2009

Koninklijke Ten Cate nv founding partner in nieuw Nederlands onderzoekscentrum voor thermoplastisch composiettechnologie

Logo TPRC Koninklijke Ten Cate nv werkt nauw samen met andere Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen om de positie ten aanzien van de vliegtuigindustrie verder uit te bouwen. Nederlandse bedrijven als TenCate beschikken over veel kennis op het gebied van innovatieve lichtgewicht materialen en productieprocessen. Aan de Universiteit Twente in Enschede is nu het nieuwe Nederlandse onderzoekscentrum voor thermoplastisch composiettechnologie opgericht, genaamd Thermoplastic Composite Research Center (TPRC). TenCate is één van de vier founding partners. Op vrijdag 12 juni is het Consortium Agreement ondertekend.

In de jaren zeventig en tachtig heeft TenCate aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van lichtgewicht thermoplastische composieten voor de luchtvaartindustrie. De nieuwe generatie vliegtuigen van toonaangevende vliegtuigbouwers betekenen een doorbraak voor het gebruik van deze materialen, omdat die toestellen voor een groot deel uit composiet bestaan. Dankzij composiet worden belangrijke kostenvoordelen en milieuwinst behaald.

De ontwikkelde materiaal-, productie- en verbindingstechnologie kan ook worden toegepast in tal van andere sectoren, zoals defensie, windenergie en de automotive industrie. Met de oprichting van TPRC aan Universiteit Twente in Enschede, zet Nederland – en in het bijzonder Oost-Nederland – een belangrijke innovatieve stap voorwaarts binnen de internationale sector van composiettechnologie voor hoogwaardige toepassingen, zoals voor de luchtvaart.

Composiettechnologie
Vezelversterkte composieten komen voort uit een innovatieproces op basis van textieltechnologie en chemie. Composietmaterialen van TenCate bestaan uit een samenstelling van koolstof- of glasvezelweefsels die met toevoeging van kunstharsen tot laminaat worden geperst. Deze worden onder de naam TenCate Cetex® op de markt gebracht. Een van de eigenschappen van dit materiaal is dat het in een pers bij verhitting vervormbaar (thermoplastisch) is. Het materiaal laat zich op industriële wijze bewerken tot vormdelen voor onder andere vleugelpanelen en interieurdelen van vliegtuigen.

Open innovatie
Open innoveren houdt in dat bedrijven gericht samenwerken in het vernieuwingsproces en kennis delen. Voor TenCate is dit van belang om naast de luchtvaartindustrie ook andere industriële toepassingen voor composieten te ontwikkelen, zoals voor automotive, windenergie en oliewinning. Dankzij het nieuwe Nederlandse onderzoekscentrum TPRC kan dit nu heel gericht gebeuren.

Bestuursvoorzitter en CEO Ir L. de Vries van Koninklijke Ten Cate nv is verheugd met de oprichting van dit samenwerkingsverband: “De totstandkoming van het Thermoplastic Composite Research Center is een mijlpaal. In de vliegtuigindustrie wordt gestreefd naar lange termijn ontwikkelingsrelaties. Ontwikkelingstrajecten zijn langjarige processen waarbij kwaliteit en veiligheid hoge prioriteit hebben. Het is belangrijk samenwerking op dit gebied goed te structureren. De leidende rol van ondermeer TenCate op het gebied van composiet materialen wordt vanuit de vliegtuigbouwer onderkend. Dat stimuleert de verdere ontwikkelingen actief. Deze industrie is een kennisintensieve bedrijfstak en daarom van grote economische waarde. Open innovatie vergroot voor TenCate de mogelijkheden om onze materialenkennis breder toe te passen, bijvoorbeeld op het gebied van windenergie”.

Ook de ondersteuning van de kant van Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland nv, Provincie Overijssel, de stad Enschede, de Twentse regio en Innovatieplatform Twente is volgens De Vries te waarderen: “Alle inspanningen sluiten nauw aan bij het innoveren van de Twentse regio op hoog technologisch gebied. Immers, materiaalwetenschap heeft de toekomst. Daarin wil TenCate een prominente rol blijven vervullen. Met de activiteiten en projecten van het Thermoplastic Composite Research Center in Enschede worden de economie en werkgelegenheid van Oost-Nederland bevorderd. Dat heeft zonder twijfel ook een positieve internationale uitwerking”.

Cetex LaminateFor more information: www.tprc.nl

PDF: Speech Mr. De Vries

Photo: TenCate Cetex material

Logo: TPRC

Download: 090612 Persbericht TPRC inzake officiële lancering in Nederland.pdf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)