2009

6 april 2009

CFO Koninklijke Ten Cate nv treedt af

TenCate geeft te kennen dat de Chief Financial Officer, Ir. Jan Wegstapel, zijn functie om persoonlijke redenen per heden heeft neergelegd.

Het vertrek, dat niet is gerelateerd aan de gang van zaken en resultaten van TenCate over het lopende boekjaar, is in goed overleg met de raad van commissarissen overeengekomen.

De functie wordt tijdelijk overgenomen door drs. Jaap Lock, de vorige CFO van TenCate.

Het bestuur van TenCate is Jan Wegstapel erkentelijk voor zijn bijdrage aan de ontwikkelingen van de organisatie in de afgelopen jaren.


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, maandag 6 april 2009


Voor meer informatie:

Drs. F.R. Spaan, directeur investor relations & corporate development
Telefoon : 0546 544 338
Mobiel  : 06 12 96 17 24
E-mail  : f.spaan@tencate.com
Internet  : www.tencate.com


Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is de multinationale onderneming die textieltechnologie, chemische technologie en materiaaltechnologie combineert bij de ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende eigenschappen. Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier toepassingsgebieden. Veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart; infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek, geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext.

Download: 090406 Press release TenCate concerning CFO Royal Ten Cate decides to step down
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)