2009

9 april 2009

Vaststelling dividend over 2008

In de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv op 9 april 2009 is het dividend over het boekjaar 2008 vastgesteld op € 0,85 (2007: € 0,80) per gewoon aandeel van € 2,50 nominaal.

Het dividend wordt voor 50% beschikbaar gesteld, in een nader te bepalen verhouding, in gewone aandelen ten laste van de fiscaalvrije agioreserve of desgewenst ten laste van de overige reserves (‘stockdividend’) en voor de overige 50% naar keuze geheel in contanten dan wel, in een nader te bepalen verhouding, in gewone aandelen ten laste van de fiscaalvrije agioreserve of desgewenst ten laste van de overige reserves (‘keuzedividend’). De waarde van dit keuzedividend zal de waarde van het contante dividend tussen 0% en circa 5% overtreffen.

Notering ex-dividend zal plaatsvinden op 15 april 2009. De record date voor het dividend is vastgesteld op 17 april 2009, na beurs. Aandeelhouders wordt tot sluiting beurs op 4 mei 2009 de gelegenheid geboden hun keuze met betrekking tot het keuzedividend kenbaar te maken. Direct daarna wordt de omwisselingsverhouding van het keuzedividend bekendgemaakt. Het dividend wordt vanaf 8 mei 2009 betaalbaar gesteld.


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, donderdag 9 april 2009


Voor meer informatie:

Drs. F.R. Spaan, directeur investor relations & corporate development
Telefoon : 0546 544 338
Mobiel  : 06 12 96 17 24
E-mail  : f.spaan@tencate.com
Internet  : www.tencate.com


Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is de multinationale onderneming die textieltechnologie, chemische technologie en materiaaltechnologie combineert bij de ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende eigenschappen. Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier toepassingsgebieden. Veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart; infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek, geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext.

Download: 090409 Persbericht TenCate inzake vaststelling dividend 2008
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)