2009

17 juli 2009

Trading Update TenCate inzake tweede kwartaal 2009

Nettowinst TenCate over tweede kwartaal ruim € 13 miljoen

  • TenCate blijft ruim binnen bankcovenanten

Vooruitlopend op de publicatie van de halfjaarcijfers op woensdag 26 augustus 2009 en op basis van voorlopige uitkomsten, wordt meegedeeld dat de nettowinst over het tweede kwartaal met circa 26% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2008 is gedaald. Door een stringent kostenreductiebeleid en een strak liquiditeitenbeheer bleef TenCate per 30 juni 2009 ruim binnen de met de banken overeengekomen covenanten. De debt / EBITDA-ratio verbeterde ten opzichte van het voorgaande kwartaal tot circa 2,5 (covenant: 3,0).

Gang van zaken
TenCate heeft als gevolg van het huidige economische klimaat prioriteit gelegd bij het beheersen van de financiële risico’s. Prioriteit is gegeven aan het reduceren van de schuld en het handhaven van een sterke balans, boven winst op korte termijn.

De omzet in het tweede kwartaal daalde met 24% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2008 tot circa € 230 miljoen. Over de eerste zes maanden bedroeg de omzet circa € 430 miljoen (-15%).

De winst werd negatief gecorrigeerd voor de afwaardering van een niet-strategisch minderheidsbelang van de Geosynthetics-groep ten bedrage van circa € 5 miljoen. Aan het einde van het tweede kwartaal werd het 50%-belang in Geofabrics Australasia Pty Ltd met een boekwinst van circa € 10 miljoen verkocht.

Toelichting

Advanced Textiles & Composites

  • De groei van de omzet van beschermende weefsels voor defensietoepassingen, in het bijzonder de omzetgroei van TenCate Defender™ M, compenseerde ruim de forse daling van de vraag in de industriële markt alsmede de kleine omzetdaling in de emergency response-markt;
  • In de vliegtuigsector is sprake van vraaguitval van aerospacecomposieten, die onder meer is opgetreden als gevolg van het afbouwen van voorraden binnen de gehele waardeketen. Vertragingen bij de grote vliegtuigbouwers ten aanzien van de bouw van nieuwe toestellen droegen bij aan het uitblijven van de verwachte omzetgroei. De markt voor kleine vliegtuigen (Cirrus) toonde aan het eind van het tweede kwartaal een sterk herstel; 
  • Omzet in composieten voor militaire vliegtuigen en ruimtevaart liet een stijging zien;
  • De omzet in armourcomposieten lag in het tweede kwartaal van dit jaar, volgens verwachting, op een lager niveau dan in dezelfde periode van vorig jaar. Dit werd veroorzaakt door de Amerikaanse markt, waar anders dan in het voorgaande jaar in het tweede kwartaal geen grote uitleveringen van orders plaatsvonden.

Geosynthetics & Grass

  • De geosyntheticsmarkt in de VS is verslechterd ten opzichte van het afgelopen jaar door het vrijwel wegvallen van de gebruikelijke infrastructuurprojecten. De Europese en Aziatische markten lieten een redelijke tot goede performance zien. Gelet op het omzetaandeel van de Amerikaanse markt is het totale omzetniveau van de groep in het eerste half jaar met ruim 20% gedaald ten opzichte van het eerste half jaar van 2008;
  • Afnemers in de kunstgrassector opereerden terughoudend door liquiditeitskrapte, waardoor er in de aanloop naar het seizoen nauwelijks orders werden geplaatst. Kredietlimieten werden door verzekeraars gereduceerd. Dit had in het eerste halfjaar een drukkend effect op de afzetmogelijkheden.

 

Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, vrijdag 17 juli 2009


Voor meer informatie:

Drs. F.R. Spaan, directeur investor relations & corporate development
Telefoon : 0546 544 338
Mobiel  : 06 12 96 17 24
E-mail  : f.spaan@tencate.com
Internet  : www.tencate.com


Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is een multinationale onderneming die textieltechnologie, chemische processen en materiaaltechnologie combineert bij de ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende eigenschappen. De producten van TenCate worden wereldwijd verkocht.
Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier toepassingsgebieden. Veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart; infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek, geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext (AMX).

Download: 090717 Persbericht TenCate inzake trading update Q2
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)