2009

4 februari 2009

TenCate neemt strategisch belang in kunstgrasonderneming TigerTurf

TenCate is voornemens een minderheidsbelang te nemen in de onderneming TigerTurf. Het acquisitieproces is in een zodanig stadium gekomen dat de verwachting is gerechtvaardigd dat de transactie binnenkort zal worden afgerond. TigerTurf, dat zich in belangrijke mate richt op de Australische / Aziatische markten, vormt een waardevolle geografische aanvulling binnen het strategische TenCate concept van end-user marketing in de kunstgrasmarkt.

TigerTurf is een leidende onderneming in de internationale kunstgrasmarkt, vooral in Australië en Nieuw-Zeeland. De onderneming vermarkt concepten voor verschillende sporttoepassingen en landscaping. Hockeyvelden, tennisvelden en multisportsystemen voor met name scholen maken een belangrijk deel uit van de omzet van TigerTurf. De omzet op jaarbasis ligt op circa € 50 miljoen. Het merk TigerTurf wordt gezien als een kwalitatief hoogwaardig merk in kunstgrastoepassingen.

Er worden geen financiële details over de transactie bekendgemaakt. Als strategische deelneming zal TigerTurf een aanzienlijk deel van haar behoefte aan garens en backing bij TenCate gaan afnemen. De onderneming heeft de afgelopen jaren een zeer sterke groei doorgemaakt, zowel qua omzet als resultaat.

End-user marketing
Het door TenCate nemen van strategische belangen in ondernemingen met een directe toegang tot de kunstgrasmarkt past binnen het beleid om door end-user marketing meer invloed uit te kunnen oefenen op de kwaliteitsverhoging en duurzaamheid van kunstgrassystemen. Door middel van strategische belangen en commerciële allianties wil TenCate een goede strategische dekking met een breed productenaanbod realiseren. In dit kader werden eerder belangen verworven in Greenfields (20%) en Edel Grass (50%) en is eerder een commerciële alliantie gesloten met FieldTurf Tarkett. Voorts wordt met verschillende niet bij naam genoemde marktpartijen commercieel nauw samengewerkt. TigerTurf is voor wat betreft de geografische spreiding complementair aan de reeds bestaande strategische allianties.

Duurzaamheid
TenCate zet zich in om deze partijen in staat te stellen kwalitatief hoogwaardige en duurzame kunstgrassystemen aan te bieden. Het samenbrengen van kennis van componenten en systemen, technologie en toegang tot eindmarkten is essentieel.

Ook is een belangrijke doelstelling om de duurzaamheid en veiligheid van kunstgrassystemen te verhogen. Daarbij bestaat tevens aandacht voor een milieuvriendelijke en economisch verantwoorde verwijdering en vervanging aan het einde van de levensduur van het product. Een grotere mate van samenwerking binnen de waardeketen is hierbij van belang.

Financiering
De deelname wordt gefinancierd uit de bestaande kredietfaciliteiten. Zoals eerder bekend gemaakt beschikt TenCate over een kredietfaciliteit van € 400 miljoen, met een resterende looptijd van drie jaar.

Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, woensdag 4 februari 2009

Voor meer informatie:

Frank Spaan, directeur investor relations & corporate development
Telefoon : 0546 544 977
Mobiel  : 06 1296 1724
E-mail  : f.spaan@tencate.com
Internet : www.tencate.com

Koninklijke Ten Cate nv
TenCate is een multinationale onderneming die textieltechnologie en chemische processen combineert bij de ontwikkeling en productie van specialistische materialen. Materialen van TenCate kunnen worden verdeeld in vier toepassingsgebieden: veiligheid & bescherming, ruimtevaart & luchtvaart, milieu & infrastructuur en sport & vrije tijd. TenCate bezit leidende posities in veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek, geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext.

Download: 090204 Persbericht TenCate inzake TigerTurf
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)