2009

12 augustus 2009

TAPAS onderzoeksprogramma ontvangt € 6,6 miljoen subsidie van EZ

Het recent formeel gestarte onderzoeksprogramma TAPAS waarin Airbus met TenCate, Stork Fokker AESP, Airborne Composites, KVE Composites Group, Dutch Thermoplastic Components, Technobis en Universiteit Twente, TU Delft samenwerkt op het gebied van het ontwikkelen van een nieuwe generatie thermoplastische composieten voor onder andere rompdelen, heeft een subsidie ontvangen van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) ter hoogte van € 6,6 miljoen . Deze subsidie dekt de helft van het totale onderzoeksbudget ( € 13,2 miljoen).

Luchtvaartindustrie
Het TAPAS (Thermoplastic Affordable Primary Aircraft Structure) onderzoeksprogramma is van belang voor de Nederlandse luchtvaartcluster. De subsidiebijdrage van EZ vormt een belangrijke ondersteuning op het gebied van innovatie, aangezien technologische ontwikkelingen in de luchtvaartindustrie een relatief lange doorlooptijd kennen. Een dergelijke ondersteuning faciliteert het ontwikkelen van toekomstige Nederlandse werkgelegenheid op het gebied van kennisintensieve, industriële productie.

Vernieuwend materiaal
Composietmaterialen van TenCate bestaan uit een samenstelling van koolstof- of glasvezels die met toevoeging van kunstharsen tot plaatmateriaal worden geperst. Deze worden onder de naam TenCate Cetex® op de markt gebracht. Eén van de unieke eigenschappen van dit materiaal is dat het in een pers bij verhitting vervormbaar is zonder verlies van de materiaaleigenschappen. Het materiaal laat zich op industriële wijze verwerken tot vormdelen. Composieten vervangen in toenemende mate traditionele materialen, zoals aluminium.

Onderzoeksprogramma
Het onderzoeksprogramma richt zich onder andere op de ontwikkeling van een nieuwe generatie thermoplastische composiet materialen voor het gebruik in primaire constructiedelen van toekomstige Airbus vliegtuigen. TenCate heeft aan de wieg gestaan bij de ontwikkeling van lichtgewicht thermoplastische composietmaterialen voor de luchtvaartindustrie en onderhoudt al geruime tijd een relatie met Airbus. TenCate Cetex® wordt al enige jaren in vliegtuigen toegepast, maar met de komst van de Airbus A380 zal het gebruik sterk toenemen. Momenteel wordt TenCate Cetex® gebruikt in ondermeer het interieur, vloerdelen en vleugeldelen.

De thermoplastische composiettechnologie wordt binnen het TAPAS project verder ontwikkeld voor toekomstige Airbus-toepassingen, waaronder primaire constructiedelen als romp en vleugels. TenCate levert een belangrijke bijdrage aan het streven van Airbus naar eco-efficiency. Gelet op de trends in de markt wordt verwacht dat de schaalgrootte waarop het materiaal zal worden toegepast aanzienlijk gaat toenemen.

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)