2009

24 augustus 2009

Benoeming lid raad van bestuur Koninklijke Ten Cate nv

De raad van commissarissen van Koninklijke Ten Cate nv heeft het voornemen de heer drs J. Lock tijdens de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders voor te dragen tot benoeming als lid van de raad van bestuur van Koninklijke Ten Cate nv. Vooruitlopend hierop zal de heer Lock per direct de functie bekleden van chief financial officer (CFO).

De heer Lock (63) is van 1988 tot 2008 werkzaam geweest bij Koninklijke Ten Cate nv, laatstelijk in de functie van concerndirecteur financiën & administratie.


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, maandag 24 augustus 2009Voor meer informatie:

Drs. F.R. Spaan, directeur investor relations & corporate development
Telefoon : 0546 544 338
Mobiel  : 06 12 96 17 24
E-mail  : f.spaan@tencate.com
Internet : www.tencate.com


Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is een multinationale onderneming die textieltechnologie, chemische processen en materiaaltechnologie combineert bij de ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende eigenschappen. De producten van TenCate worden wereldwijd verkocht.
Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier toepassingsgebieden. Veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart; infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek, geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext (AMX).
Download: 090824 Persbericht TenCate inzake benoeming lid raad van bestuur
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)