2009

5 mei 2009

Bekendmaking verwisselverhouding

Koninklijke Ten Cate nv maakt bekend dat het aantal dividendrechten dat recht geeft op 1 nieuw aandeel is vastgesteld op 33 dividendrechten van een gewoon aandeel van € 2,50 nominaal.

Onder verwijzing naar het persbericht gedateerd 9 april 2009 inzake de uitkering van het dividend over het boekjaar 2008 maakt Koninklijke Ten Cate nv ten aanzien van het stockdividend en het keuzedividend bekend dat het aantal dividendrechten dat recht geeft op 1 nieuw aandeel is vastgesteld op 33 dividendrechten van een gewoon aandeel van € 2,50 nominaal.

De gewogen gemiddelde beurskoers van 29 april, 30 april en 4 mei 2009 bedroeg € 14,3961 per gewoon aandeel van nominaal € 2,50 en is bij de vaststelling van 33 dividendrechten die recht geven op 1 nieuw gewoon aandeel van nominaal € 2,50 als maatstaf aangehouden.

Op basis van deze koers vertegenwoordigt 1/33 deel van een gewoon aandeel van nominaal € 2,50 een waarde van € 0,4362 hetgeen 2,65% meer is dan het dividend in contanten van € 0,4250.


Koninklijke Ten Cate nv
Almelo, dinsdag 5 mei 2009

Voor meer informatie:

Drs. F.R. Spaan, directeur investor relations & corporate development
Telefoon : 0546 544 338
Mobiel  : 06 12 96 17 24
E-mail  : f.spaan@tencate.com
Internet  : www.tencate.com


Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is de multinationale onderneming die textieltechnologie, chemische technologie en materiaaltechnologie combineert bij de ontwikkeling en productie van functionele materialen met onderscheidende eigenschappen. Systemen en materialen van TenCate zijn onder te verdelen naar vier toepassingsgebieden. Veiligheid en bescherming; luchtvaart en ruimtevaart; infrastructuur en milieu; sport en recreatie. TenCate bezit leidende posities in veiligheidsweefsels, composieten voor lucht- en ruimtevaart, antiballistiek, geosynthetics en kunstgras. TenCate is genoteerd aan NYSE Euronext.

Download: 090505 Persbericht TenCate inzake bekendmaking verwisselverhouding
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)