2009

11 augustus 2009

Achtergrondinformatie CNN berichtgeving

Op vrijdag 7 augustus 2009 is door CNN aandacht geschonken aan de brandwerende bescherming van Amerikaanse militairen door de ongeëvenaarde functionele eigenschappen van het product TenCate Defender™ M tegen de achtergrond van “Buy American”.

De huidige bescherming van militairen kan mede worden geboden door de import van een type vezel uit Europa. De import  van deze grondstof vindt momenteel plaats op basis van een vrijstelling van het “Berry Amendment”, welke is aangenomen door het Congres, die toestaat dat de grondstof wordt geïmporteerd in de Verenigde Staten om daar via de productie van vezels en weefsels verwerkt te worden in legeruniformen. Deze importvrijstelling is gegeven voor een periode van vijf jaar en loopt af in 2013.
Voorgesteld is in de Amerikaanse politiek om een amendering aan te brengen in de 2011 National Defense Authorization Act waarin deze toestemming een permanent karakter krijgt na 2013.

Hoewel vrijwel de gehele productie binnen de waardeketen in de VS plaatsvindt, wat werkgelegenheid voor meer dan 10.000 banen binnen 13 verschillende bedrijven betreft, heeft een debat in de Senaat plaatsgevonden dat heeft geresulteerd in het vooralsnog afwijzen van dit amendement.

Zowel TenCate als de eindgebruikers zijn overtuigd van de kwalitatieve eigenschappen van TenCate Defender™ M, die zorgen voor optimale bescherming. TenCate heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om samen met het Ministerie van Defensie op maat gesneden oplossingen te ontwikkelen. Maximale bescherming van militairen tijdens missies zal bij de keuze van de juiste materialen altijd voorop blijven staan bij alle betrokkenen.
Het Ministerie van Defensie heeft daartoe de mogelijkheid om na 2013 een importvrijstelling te blijven benutten, die telkens voor een jaar wordt afgegeven.

Een permanente vrijstelling is voordelig voor de gehele Amerikaanse industrie die bij de huidige productie van Amerikaanse legeruniformen is betrokken, omdat hiermee meer zekerheid wordt verkregen ten aanzien van de noodzakelijke investeringen in capaciteit en in onderzoek en ontwikkeling. TenCate onderschrijft de noodzaak hiertoe om de troepen blijvend de maximale bescherming te bieden.

TenCate Defense & Tactical / Koninklijke Ten Cate n.v.
Union City (GA, USA) / Almelo (NL), 12 Augustus 2009

Download het volledige CNN bericht

Download PEO soldier paper concerning FR ACU

Download 'Yes on Isakson amendment' handout

Contactpersonen
Tara Glover, Vice President Business Development & Government Relations
Email: t.glover@tencate.com
Mobile: +1 828 582 5077


Frank Spaan, Director Corporate Development & Investor Relations 
Email : f.spaan@tencate.com
Mobile: +31 612 961724Blue fabric (Tecawork Blue 65287)