2008

14 juli 2008

Lenzing verhoogt vezelproductie voor TenCate Defender™M militaire weefsels

Lenzing AG uit Oostenrijk gaat de productiecapaciteit van Lenzing®FR, de vlamvertragende vezel, aanzienlijk uitbreiden. Door de capaciteitsuitbreiding zal TenCate vanaf het einde van het derde kwartaal grotere hoeveelheden van het TenCate Defender™M weefsel aan het Amerikaanse leger kunnen leveren. TenCate Protective Fabrics is gevestigd in Union City, Georgia in de Verenigde Staten, en is de belangrijkste leverancier van verschillende typen vlamvertragend weefsel voor de Amerikaanse strijdkrachten. De Lenzing Groep is de meest vooraanstaande producent van specialistische rayonvezels ter wereld. Innovatie staat bij deze onderneming voorop.

In maart 2007 bracht TenCate het Defender™M weefsel op de markt. Dit weefsel is sindsdien een integraal onderdeel geworden van de gevechtsuniformen van het Amerikaanse leger. Door de aanhoudende vraag van het Amerikaanse leger en het US Marine Corps naar de vlamvertragende weefsels van TenCate, is de beschikbare productiecapaciteit van de leveranciers van vlamvertragende rayonvezels en meta-aramidevezels te klein geworden. Doordat Lenzing haar rayonvezelcapaciteit uitbreidt, zal TenCate een aanzienlijk hoger volume Defender™M weefsels kunnen leveren dan voorheen. Zoals al eerder bericht, bestaan TenCate Defender™M weefsels uit een vezelmix waaronder vlamvertragende rayonvezels van Lenzing AG uit Oostenrijk.

Door gebruik te maken van haar kennis biedt TenCate in nauwe samenwerking met Lenzing een materiaal (TenCate Defender™M) dat voldoet aan de strenge prestatienormen van de Amerikaanse strijdkrachten. Met TenCate Defender™M voldoet TenCate aan de toegenomen behoefte aan materiaal dat bescherming biedt tegen vuur. Deze toegenomen behoefte is toe te schrijven aan de veel voorkomende aanvallen met geïmproviseerde explosieven. In augustus 2007 kreeg TenCate een officiële aanbeveling van het United States Marine Corps vanwege de hoogwaardige kwaliteit van de producten en diensten die zijn geleverd om te voldoen aan de vraag van de Amerikaanse strijdkrachten. In februari van dit jaar is er een wet ondertekend waardoor vlamvertragende rayonvezels een vrijstelling krijgen van vijf jaar. Dit betekent dat het Amerikaanse leger kleding waarin TenCate Defender™M weefsel is verwerkt, kan blijven aanschaffen.

Wereldwijde militaire belangstelling
Ook de strijdkrachten van andere landen dan de Verenigde Staten worden in de hedendaagse militaire realiteit geconfronteerd met de vergrote risico's van vuur en hitte. Door de grote volumes die het Amerikaanse leger nodig heeft en door bestaande leveringsrestricties kon TenCate slechts in beperkte mate voldoen aan de internationale vraag. Dankzij de investering van Lenzing in nieuwe productiecapaciteit kunnen TenCate en Lenzing hun activiteiten op de internationale militaire markt uitbreiden. De twee bedrijven hebben hun internationale samenwerking aangehaald om de TenCate Defender™M weefsels onder de aandacht te brengen van militaire organisaties overal ter wereld.

Download: 080714 Lenzing vergroot productie
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)