2008

28 april 2008

Bekendmaking verwisselverhouding

Koninklijke Ten Cate nv maakt bekend, dat het aantal dividendrechten dat recht geeft op 1 nieuw aandeel is vastgesteld op 30 dividendrechten van een gewoon aandeel van EUR 2,50 nominaal.

Onder verwijzing naar de advertentie gedateerd 3 april 2008 inzake de uitkering van het dividend over het boekjaar 2007, maakt Koninklijke Ten Cate nv bekend, dat het aantal dividendrechten dat recht geeft op 1 nieuw aandeel is vastgesteld op 30 dividendrechten van een gewoon aandeel van EUR 2,50 nominaal.

De gewogen gemiddelde beurskoers van 23 april t/m 25 april 2008 bedroeg EUR 23,972 per gewoon aandeel van nominaal EUR 2,50 en is bij de vaststelling van 30 dividendrechten die recht geven op 1 nieuw gewoon aandeel van nominaal EUR 2,50 als maatstaf aangehouden. Op basis van deze koers vertegenwoordigt 1/30 deel van een gewoon aandeel van nominaal EUR 2,50 een waarde van EUR 0,7991, hetgeen nagenoeg gelijk is aan het dividend in contanten van EUR 0,80. 

Betaling van het dividend en levering van aandelen uit hoofde van verwisseling van dividendrechten zal met ingang van 2 mei 2008 geschieden via de bank of commissionair waar uw aandelen in administratie zijn.

Download: 080428 verwisselverhouding NL _3_
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)