2008

29 januari 2008

Achtergrond bij persbericht Xennia: Programme for Hightech Systems

Mechatronica Magazine schrijft op haar website dat Nederland het in de toekomst steeds meer moet hebben van de kenniseconomie. Daarom is het Programme for Hightech Systems in het leven geroepen.

'Het Programma valt uiteen in drie deelgebieden: geavanceerde bewegingssystemen, nano-instrumentatie en autonome robotica. De focus binnen de bewegingssystemen is gebaseerd op de competenties die de Nederlandse industrie heeft opgebouwd in de afgelopen decennia, zoals inkjetsystemen, over-actuated en ultralichte systemen, systemen voor in vacuüm en systemen met actieve geluiddemping. Bij al deze voorbeelden speelt nauwkeurige positionering – dus mechatronica - een centrale rol.

Dezelfde competenties staan centraal in het deelgebied nano-instrumentatie. De ontwikkeling van de benodigde imaging- en kalibratiesystemen zoals Atomic Force Microscopen, elektronenmicroscopen en ruimtevaartinstrumenten, vereisen ultranauwkeurige controle over de positie. Ze passen daardoor uitstekend bij de HTS-industrie.

Het derde deelgebied, de autonome robotica, is vanzelfsprekend ook een mechatronische aangelegenheid. Historisch gezien is dit veld een sterk op productieomgevingen gericht. Maar sinds een jaar of tien komen de robots de fabriek uit en steeds dichter bij de mens. In tegenstelling tot de industriële apparaten opereren deze robots in een ongedefinieerde en veranderende werkomgeving. Dat is een nieuwe uitdaging omdat het niet nog sneller en nog preciezer moet, maar omdat de omgeving helemaal anders is dan een statische productieomgeving.'

(Bron: www.mechatronicamagazine.nl)

Lees hier het complete artikel

De website van het Programme for Hightech Systems (Engelstalig)

Blue fabric (Tecawork Blue 65287)