2008

16 juli 2008

Winststijging TenCate over eerste helft 2008 circa 40%

-Zeer sterk tweede kwartaal door grote defensieorders-

Vooruitlopend op de publicatie van de halfjaarcijfers op 20 augustus a.s. en op basis van voorlopige uitkomsten meldt TenCate dat over de eerste helft van 2008 een stijging van de nettowinst voor amortisatie (cash earnings) zal worden gerapporteerd van circa 40% ten opzichte van de eerste helft van 2007.

De groei van de nettowinst voor amortisatie bedroeg in het tweede kwartaal circa 45%.

De omzet in het tweede kwartaal steeg met circa 28%. Over de eerste zes maanden van 2008 bedroeg de omzet circa € 510 miljoen (+ 20%).

De marktvooruitzichten voor de tweede helft van 2008 blijven gunstig.

Winstverwachting
Bij de publicatie van de halfjaarcijfers zal een nadere indicatie worden gegeven voor de verwachting ten aanzien van de winst over geheel 2008.

Toelichting

Advanced Textiles & Composites

  • In het tweede kwartaal steeg het bedrijfsresultaat voor amortisatie (EBITA) van de sector Advanced Textiles & Composites met circa 130%, door de voortgaande orderstijging vanuit de Amerikaanse defensiemarkt en door de sterke resultaatontwikkeling van het in het begin 2008 geacquireerde bedrijf Composix (VS).
  • Markt voor veiligheidsweefsels: De groei is in belangrijke mate gebaseerd op het gegeven dat het standaard beschermingsniveau van soldaten op een hoger niveau wordt gebracht. Op dit moment is hiervan (qua omzetvolume) vooral sprake in de VS, maar ook andere landen in de wereld volgen deze trend. De omzet in TenCate Defender™ M, het brandwerende materiaal dat speciaal voor het Amerikaanse leger werd ontwikkeld, blijft op een hoog niveau. Lenzing kondigde recent uitbreiding van de productie aan van de vlamvertragende vezel, die is verwerkt in het TenCate Defender M product. Inmiddels vinden er draagproeven met dit materiaal plaats bij Europese legereenheden.
    In Azië is TenCate de eerste niet-Aziatische onderneming die via een joint venture met een belangrijke lokale speler de groeimarkt voor beschermende weefsels betreedt. De joint venture is vanaf medio augustus 2008 operationeel.
  • Armour composites: De VS heeft een aanzienlijk programma aangekondigd ten aanzien van de ombouw en vernieuwing van legervoertuigen met moderne bepantsering. Na de recente overnames van de bedrijven Roshield (Denemarken) en Composix (VS) heeft TenCate in de Europese en Amerikaanse markt een sterke positie opgebouwd. Composix wist na enkele grote orders in de eerste maanden van 2008 een order van US $ 60 miljoen binnen te halen. Ook in deze markt vindt een forse uitbreiding plaats van de vezelproductie (onder andere Dyneema® van DSM waarvan TenCate een belangrijke afnemer is).
  • Aerospace composites: De vliegtuigindustrie is enige jaren geleden een ontwikkeling gestart, waarbij er sprake is van een forse toename van het gebruik van lichtgewicht composietmaterialen. De aanzienlijke stijging van brandstofprijzen ondersteunt deze ontwikkeling. Dit is positief voor TenCate, die een leidende positie inneemt op het gebied van deze materialen (TenCate CETEX®). De Airbus A380 (5 afgeleverd / 192 orders) en binnenkort de Boeing 787 (79 orders) zijn voor de omzetontwikkeling van TenCate van toenemend belang.

Geosynthetics & Grass

  • De sector Geosynthetics & Grass liet in het tweede kwartaal een groei van de EBITA zien van circa 18%. De groei deed zich voor binnen beide marktgroepen.
  • Geosynthetics: De Amerikaanse markt bleef in 2008 op hetzelfde niveau als in 2007. Echter, in de rest van de wereld groeit de markt, in het bijzonder in Azië. Hier heeft TenCate recent haar positie versterkt, met de opening van een nieuwe fabriek in China. In het totaal zal de omzet van TenCate in deze markt toenemen ondanks het op dit moment minder gunstige economische klimaat in de VS.
  • Kunstgras: De markt voor kunstgras groeit wereldwijd gemiddeld met 15-20%. Binnen de Grass-groep is in het eerste halfjaar sprake van een aanzienlijke verbetering van de resultaten.
Download: 080716 trading update NL
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)