2008

6 maart 2008

Voordracht dr. J.C.M. Hovers als nieuw lid en voorzitter raad van commissarissen TenCate

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op 3 april 2008 zal de huidige voorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke Ten Cate, dr. ir. A.W. Veenman, als lid en voorzitter in overeenstemming met de Corporate Governance Code aftreden na een zittingsperiode van drie termijnen van vier jaar.

Dr. J.C.M. Hovers zal door de raad van commissarissen aan de aandeelhouders worden voorgedragen ter benoeming tot lid van de raad van commissarissen, waarna de raad van commissarissen het voornemen heeft om de heer Hovers ter opvolging van de heer Veenman tot voorzitter te benoemen.

De heer Hovers (econometrist, 64, Nederlandse nationaliteit) is voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Océ nv en Stork nv en bekleedt commissariaten bij diverse ondernemingen, waaronder Randstad Holding, Schuitema, Inter Access en het Gemeentelijk Vervoersbedrijf Amsterdam (GVB).

De raad van commissarissen is van mening dat, gelet op de opgestelde profielschets van de leden van de raad, de kennis en ervaring van de heer Hovers complementair is aan die van de overige leden. Met name op het gebied van industriële productie alsmede in conceptuele strategische zin zal de heer Hovers van grote waarde zijn voor TenCate.


Almelo, 6 maart 2008

Download: PB Hovers
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)