2008

3 april 2008

Vaststelling dividend

In de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv op 3 april 2008 is het dividend over het boekjaar 2007 vastgesteld op € 0,80 per gewoon aandeel van € 2,50 nominaal. Het dividend wordt naar keuze geheel in contanten beschikbaar gesteld dan wel, in een nog nader te bepalen verhouding, in gewone aandelen ten laste van de fiscaalvrije agioreserve of desgewenst ten laste van de overige reserves. Op de uitkering in contanten zal 15% dividendbelasting worden ingehouden.

Notering ex-dividend zal op 7 april 2008 plaatsvinden.

Aandeelhouders wordt tot sluiting beurs op 25 april 2008 de gelegenheid geboden hun keuze kenbaar te maken. De omwisselingsverhouding van het keuzedividend wordt direct daarna bekend gemaakt. De berekening vindt plaats aan de hand van de gemiddelde beurskoers van de laatste drie beursdagen van de keuzeperiode. De waarde van het dividend in aandelen zal bij vaststelling nagenoeg gelijk zijn aan het contante dividend.

Het dividend wordt vanaf 2 mei 2008 betaalbaar gesteld.

Download: 080403 vaststelling dividend
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)