2008

1 februari 2008

TenCate rondt overname Composix (USA) af

Volgend op het persbericht van 11 december 2007, kondigt Ten Cate Advanced Composites USA de afronding aan van de overname van Composix Co. (Newark, USA).

Composix is marktleider op de groeiende armour markt in de Verenigde Staten. Composix produceert geavanceerde armour oplossingen van composiete of keramische materialen voor de bescherming van personen, voertuigen, vaartuigen en vliegtuigen. Onder de afnemers van Composix vallen toeleveranciers van het Amerikaanse leger die bijdragen leveren aan bijzondere militaire programma’s, zoals de Up Armored Humvee (HMMWV), de Mine Resistant Ambush Protected Vehicle (MRAP) en de Stryker Light Armored Vehicle.

De overnameprijs is ongeveer $ 70 miljoen, met hierbij de mogelijkheid van aanvullende incentives, afhankelijk van de financiële prestaties van Composix in 2008 en 2009. Het investeringsniveau dat TenCate voor de komende jaren noodzakelijk acht voor de verdere groei van de onderneming, is mede bepalend geweest voor de overnameprijs.

Composix heeft over 2007 een omzet gerealiseerd van meer dan $ 100 miljoen. De verwachting is dat Composix direct zal bijdragen aan TenCate’s winst over 2008. De EBIT-marge van Composix is vergelijkbaar met die van TenCate’s andere composietenbedrijven. De overname zal worden gefinancierd uit TenCate’s kredietfaciliteiten.

De overname van Composix en de overname eerder in 2007 van Roshield (Denemarken) hebben ervoor gezorgd dat TenCate is geslaagd in haar strategische plannen om een sterke positie op te bouwen in de markt van voertuigbescherming in de Verenigde Staten en andere wereldwijde markten op dit gebied. Hiernaast wordt TenCate’s marktpositie in de strategisch essentiële Amerikaanse markt, alsmede op de Europese en Aziatische markten, aanzienlijk versterkt dankzij het synergetisch effect tussen de activiteiten voor persoons- en voertuigbescherming van TenCate Advanced Composites en Composix.

TenCate handhaaft de eerder gedane uitspraak voor 2007 dat de nettowinst (gecorrigeerd voor resultaten op desinvesteringen) naar verwachting zal toenemen met ten minste 25%, behoudens onvoorziene omstandigheden.

Download: Pressrelease closure composix NL
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)