2008

1 april 2008

Ten Cate Advanced Composites en Airborne Composite Tubulars tekenen memorandum of understanding

Ten Cate Advanced Composites bv te Nijverdal (Nederland) en Airborne Composite Tubulars bv te Den Haag (Nederland) ondertekenen op woensdag 2 april 2008 tijdens de JEC Composites Show in Parijs (14.00 uur op Paris Expo, hal 1, beursstand N30) een Memorandum of Understanding. Daarmee bekrachtigen beide partijen hun voorgenomen strategische samenwerking op het gebied van de ontwikkeling en productie van lange lengte buissystemen op basis van thermoplastische composietmaterialen. Deze innovatieve buissystemen worden met name toegepast in de olie- en gaswinning.

Buizen van composietmaterialen bieden aanzienlijke voordelen. Enerzijds is sprake van aanmerkelijke gewichtsbesparing waardoor boringen op grotere diepte mogelijk worden, anderzijds hebben dergelijke systemen een langere levensduur. Ook kunnen in composiet pijpsystemen relatief eenvoudig andere functionaliteiten, zoals sensoren, ingebouwd worden. Composieten zijn in zekere mate flexibeler, waardoor ook moeilijk bereikbare gebieden toegankelijk kunnen worden gemaakt. In het bijzonder kan dit van belang zijn voor milieutechnisch kwetsbare gebieden.

Door de recente overname van de onderneming Phoenixx (USA) heeft TenCate de beschikking gekregen over UD (uni-directional) technologie, wat een belangrijke aanvulling is voor de productportfolio op het gebied van composietmaterialen. Aangegeven is dat TenCate hiermee vooral nieuwe ontwikkelingen nastreeft voor toepassingen in de vliegtuigindustrie, alsmede nieuwe hoogwaardige en functionele toepassingsmogelijkheden ziet binnen de olie- en gaswinning.

Het thermoplastische TenCate Cetex® composietmateriaal zal in deze ontwikkeling en productie een belangrijke rol gaan vervullen. Toepassingen voor de buissystemen zijn onder andere 'coiled tubing' (oprolbare buizen) voor gebruik in boorputten; lichtgewicht 'risers' (verticale buizen) voor offshore diepzee toepassingen; en onderhoudsvrije transportleidingen.

Technisch directeur Marcus Kremers van Airborne Composite Tubulars: "Deze samenwerking is uitermate belangrijk voor ons, omdat we door het inzetten van gezamenlijke expertise en technologieën beter in staat zijn de thermoplast composiet materialen af te stemmen op de toepassing in buissystemen. Daarnaast biedt onze samenwerking de mogelijkheid om het opschalen in productiecapaciteiten van beide ondernemingen op elkaar af te stemmen".

Ook groepsdirecteur Frank Meurs van TenCate Advanced Composites (Europa) is enthousiast: “Dankzij dit partnerschap ontstaat de mogelijkheid state-of-the-art materiaaltechnologie te combineren met geavanceerde productietechnologie. Dit zal de kwalificatie van de buissystemen voor de olie- en gasmarkt bespoedigen. Ook zijn onze ondernemingen samen in staat om deze markt een stabiele bevoorrading te bieden.”

Download: 080401 Persbericht TenCate inzake ondertekening memorandum of understanding
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)