2007

12 februari 2007

Plaatsing aandelen TenCate op € 24,50 per aandeel

Koninklijke Ten Cate heeft met succes 2.106.329 nieuwe gewone aandelen geplaatst tegen een koers van € 24,50 per aandeel. De onderneming heeft een bruto opbrengst gerealiseerd van € 51,6 milljoen.

ABN AMRO Rothschild trad op als sole global coordinator en sole bookrunner van de transactie.

Betaling en levering van de nieuwe aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op 15 februari 2007, op welke verwachte datum de nieuwe aandelen verhandelbaar zullen zijn en de notering zal plaatsvinden aan Eurolist by Euronext Amsterdam. Na sluiting van de plaatsing zal Ten Cate 23.169.621 gewone aandelen geplaatst hebben.

Koninklijke Ten Cate
Koninklijke Ten Cate, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is een multinationale onderneming die textieltechnologie combineert met hieraan gerelateerde chemische processen en recepturen bij de ontwikkeling en productie van specialistische en functionele materialen. Binnen de geselecteerde strategische kernactiviteiten profileert TenCate zich als ontwikkelaar en producent van specialistische materialen met de door de eindgebruikers vereiste functionele en hoogwaardige eigenschappen. TenCate stimuleert en structureert technologische vernieuwing en product- en procesontwikkeling om blijvend leidende marktposities in te nemen.

Forward-looking statements
Dit persbericht bevat forward-looking statements die intrinsieke risico’s en onzekerheden in zich bergen.

Download: 12 februari 2007 plaatsing aandelen
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)