2007

24 april 2007

Bekendmaking verwisselverhouding

Koninklijke Ten Cate nv maakt bekend, dat het aantal dividendrechten dat recht geeft op 2 nieuwe aandelen is vastgesteld op 83 dividendrechten van een gewoon  aandeel van EUR 2,50 nominaal.

Onder verwijzing naar de advertentie gedateerd 29 maart 2007 inzake de uitkering van het dividend ver het boekjaar 2006, maakt Koninklijke Ten Cate nv bekend, dat het aantal dividendrechten dat recht geeft op 2 nieuwe aandelen is vastgesteld op 83 dividendrechten van een gewoon aandeel van EUR 2,50 nominaal.

De gewogen gemiddelde beurskoers van 18 april t/m 20 april 2007 bedroeg EUR 29,10 per gewoon aandeel van nominaal EUR 2,50 en is bij de vaststelling van 83 dividendrechten die recht geven op 2 nieuwe gewone aandelen van nominaal EUR 2,50 als maatstaf aangehouden. Op basis van deze koers vertegenwoordigt 2/83 deel van een gewoon aandeel van nominaal EUR 2,50 een waarde van EUR 0,7007 hetgeen nagenoeg gelijk is aan het dividend in contanten van EUR 0,70.

Betaling van het dividend en levering van aandelen uit hoofde van verwisseling van dividendrechten zal met ingang van 27 april 2007 geschieden via de bank of  commissionair waar uw aandelen in administratie zijn.

Download: 24 april 2007 bekendmaking verwisselverhouding
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)