Financiële informatie

Dialoog
Investor relations van Koninklijke Ten Cate nv (TenCate) is – naast financiële verantwoording – gebaseerd op open en heldere communicatie van de hele organisatie omtrent de strategie, de gang van zaken, de vooruitzichten, de commerciële positie en de rol binnen het maatschappelijke speelveld.   

TenCate streeft ernaar de kwaliteit van de informatie en de toegankelijkheid verder te verbeteren teneinde de dialoog met belanghebbenden te vergroten. Onderdeel van deze communicatie zijn ondermeer:  

Financiële agenda
Belanghebbenden kunnen een automatische melding per email ontvangen als een nieuw financieel moment wordt geplaatst op de website van TenCate. Ook kan worden gekozen een melding te ontvangen als herinnering dat een bepaald financieel moment binnenkort gaat plaatsvinden.

Persberichten
Naar aanleiding van actuele nieuwsfeiten verzendt TenCate regelmatig persberichten aan de internationale financiële en / of niet-financiële (vak)media. Ook investor relations van TenCate ontvangen deze berichtgeving. Belanghebbenden kunnen zich op website van TenCate aanmelden voor de digitale ontvangst van deze persberichten. Nagenoeg alle persberichten zijn terug te vinden op de corporate website, danwel die van de betrokken divisie.

Txtures
Het relatiemagazine txtures wordt ieder kwartaal in gedrukte en digitale vorm gepubliceerd in het Nederlands en het Engels. Txtures voorziet in achtergrondinformatie over bedrijfsactiviteiten en gerelateerde ontwikkelingen. Belanghebbenden kunnen een gratis abonnement aanvragen. Samenvattingen van artikelen uit txtures staan op de TenCate-website. De Engelstalige versie van txtures is tevens als App te downloaden in de Appstore.

Jaarverslag
Het verslag van TenCate over het voorbije boekjaar wordt tezamen met de jaarrekening ieder voorjaar in gedrukte en digitale vorm gepubliceerd in het Nederlands en het Engels. Tevens is een dynamische digitale versie beschikbaar via de TenCate-website. Belanghebbenden kunnen een gedrukte versie opvragen, die gratis wordt toegestuurd.

Financiële woordvoering
Voor inhoudelijke, financiële vragen en / of opmerkingen kunnen met name media en analisten contact opnemen met de manager investor relations:
Blue fabric (Tecawork Blue 65287)