Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor TenCate is maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) het middel om duurzaamheid te integreren in de bedrijfsvoering. In het managen van de waardeketen komen tal van duurzaamheidaspecten in meer of mindere mate naar voren. Binnen de diverse waardeketens is TenCate als afnemer, producent, toeleverancier en samenwerkingspartner actief om duurzame innovaties op tal van gebieden te verwezenlijken.

Onder MVO wordt verstaan het streven naar een balans tussen mens (People – sociale en ethische aspecten), milieu (Planet – ecologische en milieuaspecten) en bedrijfsresultaat (Profit – economische en bedrijfsmatige aspecten). TenCate wil hierin transparant en ethisch handelen. Dit duurzaamheidstreven wordt structureel verankerd in de verschillende facetten van de organisatie en bedrijfsvoering. De betrokken divisies en het corporate center hebben het mvo-beleid van TenCate uitgewerkt, vormgegeven en georganiseerd volgens de structuur, inhoud en beginselen van de MVO Prestatieladder.

Belangrijkste doelstellingen van TenCate Grass Europe in 2012-2017

Gebaseerd op duurzaamheidverwachtingen – zoals ze momenteel bestaan voor deze marktgroep – zijn voor het duurzaamheidsbeleid van TenCate Grass Europe de volgende belangrijke doelstellingen gedefinieerd:

  • De klant staat centraal;
  • Verantwoorde producten en processen;
  • Goed ondernemerschap;
  • Goed werkgeverschap;
  • Verantwoord zakendoen;
  • Maatschappelijk betrokken.

Ons duurzaamheidsbeleid is voortdurend in beweging. Als een klant, leverancier, partner of andere belanghebbende van TenCate Grass Europe mogelijkheden ziet voor een verbeterde duurzaamheid,  gaan wij graag de dialoog aan. Belanghebbenden kunnen voor alle informatie en opties voor effectieve feedback terecht op www.tencategrass.com. U kunt ook direct contact met ons opnemen via grass.europe@tencate.com.

TenCate Grass - Testing components