Nieuws

18 juli 2016

Water, kunstgras en innovatie, één constante uitdaging

Geen land ter wereld waar ze zoveel verstand hebben van water en watermanagement als Nederland. Maar wat het grote publiek niet weet, is dat ons kikkerlandje ook uitmunt in de productie en aanleg van kunstgrassystemen. Met ruim 1500 kunstgrasvelden in ons land zijn we wereldwijd min of meer koploper op dat gebied.

Maar ook kunstgrassystemen hebben te maken met watermanagement. Want in ons land wil het af en toe best een keer regenen. Hoe zit het nou met de waterdoorlaatbaarheid van zo een sportveld?
Bij TenCate Grass hebben verschillende business units te maken met watermanagement, zij het telkens op een ander aspect. Zo is er bij TenCate veel kennis om land te beschermen tegen water, maar ook om op een gecontroleerde manier om te gaan met de verwerking van water. Waterdoorlaatbaarheid is daarom geen thema, wat ook blijkt uit het feit dat TenCate met zijn oplossingen voor kunstgrasmatten ruimschoots binnen de geldende normen blijft. Toch doet TenCate continu onderzoek naar de waterafvoer van kunstgrasvelden. De waterdoorlaatbaarheid wordt in de basis al bepaald zodra een kunstgrasmat is getuft en is voorzien van een backing . Zodra een mat uit de oven komt, worden er drainagegaten in aangebracht. Vervolgens wordt de drainagecapaciteit van de mat gemeten en getoetst naar de norm die per veldsoort is vastgelegd. Voor voetbal ligt die norm op meer dan 180 mm per uur; voor hockey meer dan 150 mm per uur. De waarden die bij TenCate Grass werkelijk worden gemeten, liggen vele malen hoger, bijvoorbeeld meer dan 3000 mm per uur. De norm wordt daarmee dus ruimschoots behaald.

Geen reden tot zorgen, zou je op grond hiervan in eerste instantie denken. Toch doet TenCate Grass veel onderzoek naar de waterafvoer van kunstgrasvelden. Tegenstrijdig? Nee, hoor, want in werkelijkheid bepaalt de som van alle componenten bij elkaar de waterdoorlaatbaarheid van een kunstgrasveld. Ook de onderbouw, bijvoorbeeld, speelt een belangrijke rol in het geheel.

Wil je dus de waterafvoer door het gehele veld meten, dan moet je alle componenten in je onderzoek meenemen. Op zichzelf een lastige klus, aangezien er geen algemene norm is voor het testen van de totale drainage van een kunstgrassysteem. TenCate loopt hierin voorop. Een positie die het graag wil handhaven, en om die reden heeft het een representatieve en consistente methode ontwikkeld om de integrale waterafvoer van de eigen kunstgrassystemen te meten.

In de onderzoeken die TenCate in dit kader doet, wordt geen enkele factor uitgesloten, laat staan dat er voorbarige conclusies worden getrokken. Aardig detail is dat de vele kennis en kunde die TenCate Grass in huis heeft, in combinatie met jarenlange ervaring, leert dat met name de lokale waterhuishouding en het lokale watermanagement van een veld van grote invloed kunnen zijn op de waterdoorlaatbaarheid. Ons veranderende klimaat is hierbij ook nog eens een niet te onderschatten factor. Ook zijn er landen waar een klimaat heerst dat in de verste verte niet lijkt op het klimaat zoals wij dat in Nederland kennen.

Feit is dat er geen standaard antwoorden zijn op de vele vragen die zich continu aandienen. De al eerder genoemde kennis en ervaring van TenCate wordt hierbij steeds aangesproken, ook bij de ontwikkeling van nieuwe technieken. Want de wetenschap staat niet stil, en de markt evenmin. TenCate Grass brengt daarom voortdurend in kaart wat er vanuit de markt wordt gevraagd. Het businessmodel van waardeketenmanagement van TenCate verbindt daarmee de end-user-marketing met de technologische innovaties en de vele productdifferentiaties.

Een duidelijke trend die TenCate ziet, is de vraag naar veldprestaties op lange termijn. De combinatie van lange garantievoorwaarden met veel speeluren staat daarin centraal. Hiervoor is het van groot belang dat de vezels goed vastzitten in de backing. TenCate wint daarmee op punten met de geweven kunstgrasconstructies. Doordat de geweven vezels niet met één enkele lus door een tuftbacking worden gehaald en feitelijk slechts worden gefixeerd door middel van Latex®, kan TenCate met de 3D-weeftechniek de vezels enkele keren door de weefstructuur halen, waardoor de vezels veel vaster gehecht zijn.

Als een norm significant wordt vernieuwd, zoals nu bijvoorbeeld het geval is met het nieuwe FIFA Quality Concept, dan ervaart TenCate Grass dat bij voorbaat als een uitdaging. Zo schrijft deze norm een nieuwe betredingsmachine voor, de Lisport XL, die in het nieuwe sporttechnische laboratorium van TenCate al staat opgesteld. Deze machine geeft een compleet ander beeld dan de vorige testmachine. Groot voordeel van de Lisport XL is dat deze de balrol kan meten na betreding.

De nieuwe machine draait op volle toeren, dag en nacht. Nieuwe inzichten, nieuwe componenten en innovatieve concepten kunnen in het lab grondig worden getest. Zo zijn er soms na afloop van een test met de Lisport XL meer dan 600 data of resultaten, die vervolgens uitvoerig worden geanalyseerd en geëvalueerd. De uitkomsten hiervan dienen dan weer als waardevolle input voor verdergaande innovaties. Daarmee is TenCate Grass tot de tanden gewapend om nu en in de toekomst de grootste uitdagingen vol vertrouwen aan te gaan.

Voor wie meer wil weten: op de websites van TenCate en GreenFields staan voorbeelden van het (geïntegreerd) opbouwen van voetbalkunstgrassystemen, zowel getuft als geweven. Bewegende beelden zijn te zien op www.tencate.tv en www.greenfields.tv.
artificial turf heracles - TenCate Grass