Waterbouw

Waterbouw

Dijken | Kust en oever bescherming

Dijken

In en rondom dijken kunnen de geokunststoffen van TenCate Geosynthetics een toegevoegde waarde leveren op het gebied van filteren, draineren, beschermen, wapenen en stabiliseren. Voorbeelden zijn:

  • Inpakken drainagemateriaal met filtergeotextielen om de langdurige drainagefunctie te garanderen;
  • Stabiliseren toegangs- en onderhoudswegen op slappe ondergrond;
  • Wapenen van steile taluds door het aanbrengen van horizontale wapeningslagen;
  • Beschermen van taludhellingen tegen eroderende krachten door het aanbrengen van een anti-erosie of structuurmat op het talud.

Te gebruiken producten:

Filter
TenCate Polyfelt® TS
TenCate Polyfelt Geolon® PE
Wapening
TenCate Polyfelt Rock® PEC
TenCate Polyfelt Geolon® PP
TenCate Polyfelt Geolon® PET
Erosie bescherming
TenCate Polyfelt® Polymat
TenCate Polyfelt® Envirofelt CO

Kust en oever bescherming

De buitenzijde van waterbouwkundige constructies moet over het algemeen bestand zijn tegen de optredende hydraulische belastingen. Zo moet de buitenkant, ook wel de toplaag genoemd, bestand zijn tegen een maatgevende golfaanval. De toplaag kan waterdicht of waterdoorlatend zijn. Bij open toplagen op erodeerbare ondergrond wordt vaak een filterconstructie overwogen.

De filtergeotextielen (weefsels en vliezen) van TenCate Geosynthetics hebben uitstekende filtereigenschappen en zijn speciaal ontworpen voor bestendigheid tegen mechanische beschadigingen. De weefsels kunnen tevens met lussen worden geproduceerd voor het maken van zink- en kraagstukken.

Te gebruiken producten:

Filter
TenCate Polyfelt® F
TenCate Polyfelt Geolon® PE
Wapening
TenCate Geotube®
Material photo - TenCate TopTex™