Vuilstort

Vuilstort

Bovenafdichting | Onderafdichting

Vuilstort bovenafdichting

Een bovenafdichtingsconstructie bestaat van boven naar beneden uit de volgende functionele lagen: afdeklaag (bewortelbare bovengrond), drainagelaag of –systeem, afdichtingslaag (folie en/of minerale laag) en een steunlaag. TenCate Geosynthetics beschikt over een compleet assortiment geokunststoffen om het functioneren van bovenstaande lagen te optimaliseren.

  • Scheidingsgeotextielen om onderlinge vermenging tussen de lagen te voorkomen;
  • Beschermingsgeotextielen om lagen te beschermen tegen mechanische beschadiging tijdens de aanleg van de bovenliggende laag en om te beschermen tegen beschadiging van buitenaf;
  • Drainagematten om stortgas, neerslagoverschot, lekkagewater of percolaat af te voeren;
  • Wapeningslagen om de taludhellingen te stabiliseren en daarmee afschuivingen en overmatige trekbelasting op de folie te voorkomen. Daarnaast worden drukverschillen, die ontstaan door instabiliteiten in het afvalpakket of ongelijke klink, verdeeld;
  • Anti-erosiematten om de weerstand tegen erosie te bevorderen.

Te gebruiken producten:

Bescherming
TenCate Polyfelt® P
Wapening
TenCate Miragrid™ GX
TenCate Polyfelt Rock® PEC
Drainage
TenCate Polyfelt® DC
TenCate Polyfelt® Megadrain
Erosie bescherming
TenCate Polyfelt® Polymat
TenCate Polyfelt® Envirofelt CO

Onderafdichtingen

Een onderafdichtingsconstructie bestaat van boven naar beneden uit de volgende functionele lagen: een beschermings- en drainagelaag (zand met grindkoffers en drainagesysteem) en een afdichtingslaag (folie en/of minerale laag) eventueel met controle drainagelaag.

TenCate Geosynthetics beschikt over een compleet assortiment geokunststoffen om het functioneren van bovenstaande lagen te optimaliseren.

  • Scheidingsgeotextielen om onderlinge vermenging tussen stort en drainagelaag of minerale laag en de ondergrond te voorkomen;
  • Filtergeotextielen om de vervuiling of blokkering van drainagesystemen te voorkomen;
  • Wapeningslagen om overmatige trekbelasting op de folie te voorkomen. Daarnaast worden drukverschillen, die ontstaan door instabiliteiten van het afvalpakket of ongelijke klink, verdeeld;
  • Beschermingsgeotextielen om lagen te beschermen tegen mechanische beschadiging tijdens de aanleg van de bovenliggende laag en om te beschermen tegen beschadiging van buitenaf;
  • Drainagematten om lekkagewater of percolaat op te vangen en af te voeren.

Te gebruiken producten:

Bescherming
TenCate Polyfelt® P
Wapening
TenCate Miragrid™ GX
TenCate Polyfelt Rock® PEC
Drainage
TenCate Polyfelt® DC
Filter
TenCate Polyfelt Geolon® PE
TenCate Polyfelt® TS
Material photo - TenCate TopTex™