Spoorwegenbouw

Spoorwegenbouw

Ondergrond stabilisatie | Gewapende steile taluds en keerconstructies | Erosie bescherming

Ondergrondstabilisatie

Bij het stabiliseren van de ondergrond heeft een geotextiel vaak zowel een scheidingsfunctie als een wapeningsfunctie. Het scheiden van de slappe ondergrond  en het funderingsmateriaal voorkomt vermenging en zorgt zodoende dat de mechanische en fysieke eigenschappen van de fundering behouden blijven. De wapeningsfunctie is van belang bij zeer slappe ondergronden en/of zeer zware lasten. Door het toepassen van een geotextiel met een hoge stijfheid (hoge treksterkte bij lage rek)  worden belastingen gespreid in combinatie met geringe vervormingen.

Deze belastingsspreiding zorgt voor draagkrachtverbetering van de ondergrond en daarom kan in veel gevallen de dikte van de funderingslaag gereduceerd worden.

Producten die gebruikt worden:

Scheiding
TenCate Polyfelt® TS
TenCate Polyfelt® AR
Wapening
TenCate Polyfelt Rock® PEC
TenCate Miragrid™ GX 
TenCate Polyfelt Geolon® PP 

Gewapende steile taluds en keerconstructies

Rondom infrastructurele werken zijn vaak steile taluds gewenst om ruimte te besparen, grondaankopen te minimaliseren of geluidsoverlast tegen te gaan (geluidswallen). Keerconstructies en landhoofden kunnen met behulp van gewapende grond, in vergelijk met conventionele keerconstructies, tot aanzienlijke kostenbesparingen leiden en bieden een veelvoud aan bekledingsmogelijkheden.

De stabiliteit van gewapende grond wordt verzekerd doordat horizontale lagen wapening ,door interactie tussen grond en wapening, schuifspanningen kunnen opnemen waardoor afschuivingen en vervormingen worden voorkomen.

De geocomposieten en geogrids van Ten Cate Geosynthetics worden veelvuldig toegepast om gewapende grondconstructies op te bouwen. 

Belangrijke voordelen van gewapende grondconstructies zijn:

  • Aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk in vergelijk met traditionele constructies, zoals gewapend beton of damwanden;
  • Snelle aanleg mogelijk, ook voor aannemers die niet gespecialiseerd zijn in keerconstructies;
  • Mogelijkheid tot gebruik van lokaal aanwezige grond, hetgeen aanschaf- en transportkosten bespaard;
  • Veelvoud aan bekledingsmogelijkheden (o.a. met betonblokken, betonpanelen, schanskorven of begroeid);
  • Flexibele bekledingsystemen mogelijk, waardoor bodemverzakkingen niet direct leiden tot scheurvorming.

Voor meer informatie over gewapende grondconstructies met Ten Cate Geosynthetics, klik hier.

Erosie bescherming

Natuurlijke vegetatie geeft in veel gevallen voldoende bescherming tegen bodemerosie. Op plaatsen waar de vegetatie geen tijd heeft een stevig wortelstelsel te vormen, kunnen wind en water leiden tot bodemerosie. Voorbeelden zijn steile taluds van geluidswallen of dijken en oevers van beken, sloten, kanalen en rivieren.

Anti-erosiematten van TenCate Geosynthetics beschermen deze constructies tegen bodemerosie door de grond vast te houden in een open “wirwar” structuur. Naarmate de vegetatie zich ontwikkelt, neemt de vegetatie geleidelijk de erosiebescherming over. De anti-erosiemat is dan niet meer zichtbaar, maar blijft functioneel doordat de mat en het wortelstelsel samen een stevig geheel vormen en zodoende een talud of oever langdurig kunnen beschermen en wapenen.

Producten die gebruikt worden:

Erosie bescherming
TenCate Polyfelt® Polymat
TenCate Polyfelt® Envirofelt CO
Material photo - TenCate TopTex™