Paalmatras

Ophogingen op palen

paalmatras tekening paalmatras berekening paalmatras 2

Een paalmatras bestaat uit een fundering van palen met daarop een gewapende aardebaan. Deze aardebaan bestaat uit een gewapende granulaatmatras van hoge sterkte geotextiel. Toepassing van een paalmatras maakt het mogelijk om relatief snel een weg of een spoorweg aan te leggen op een slappe ondergrond. 

Het ontwerp 

In 2010 is voor de Nederlandse markt de CUR 226 ‘Ontwerprichtlijn paalmatrassystemen’ gepubliceerd. TenCate was bij de totstandkoming van deze richtlijn betrokken en nam deel aan de CUR-commissie. De gewapende matras heeft als belangrijkste functie het overbrengen van van het grootste deel van de verticale belasting uit de bovenbouw op de palen en het opvangen van de horizontale spreidkrachten in de aardebaan. 

Een paalmatrassysteem kan op twee manieren worden ontworpen: 

  • Zettingsvrije paalmatras: Bij deze aanpak is er vrijwel geen zetting. De palen worden zo ontworpen dat ze in staat zijn de volledige belasting (verkeersbelasting, eigen gewicht wegverharding, wegfundering en ophoging inclusief matras) en de negatieve kleef te dragen. 
  • Zettingreducerende paalmatras: een systeem waarbij de palen slechts een deel van de totale belasting dragen. De grond zal de matras altijd ondersteunen. De palen beperken de belasting op het slappe lagenpakket en reduceren daardoor de zetting.
 
TenCate ondersteunt u graag bij het optimaliseren van het ontwerp van een paalmatras binnen het functionele ontwerp, door maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden van bouwen met hoge sterkte geokunststoffen. Dit is mogelijk omdat het aandeel geokunststoffen in het totaal relatief klein is ten opzichte van de andere elementen. Zo kan veel gewonnen worden. Voor meer informatie neemt u contact op met uw TenCate verkoopkantoor of klikt u op het door u gewenste product. 
 
TenCate heeft voor deze toepassing twee producten: 
Material photo - TenCate TopTex™