Ophoging op slappe grond

Ophoging op slappe grond

graphic embankments nl

Ophoging op slecht draagkrachtige grond   |  Ophoging op palen | Ophoging over holtes

Ophoging op slecht draagkrachtige ondergrond

Door het installeren van geotextielen van TenCate Geosynthetics op de slappe ondergrond kunnen aardebanen sneller worden gebouwd. Doordat het geotextiel trek- en schuifspanningen kan opnemen blijft de interne en externe stabiliteit van de constructie gewaarborgd. Veelal wordt deze bouwmethode gecombineerd met het aanbrengen van verticale drainage.

In geval van kritische vervormingsbeperkingen of in constructies waar toezicht is gewenst, kan TenCate GeoDetect® worden geïnstalleerd om aardebanen te monitoren. TenCate GeoDetect® meet en registreert de vervormingen (rek) in de grond en kan een waarschuwingssignaal afgeven zodra de vervorming een bepaalde grens overschrijdt.

Te gebruiken producten:

Wapening
TenCate Polyfelt Rock® PEC
TenCate Polyfelt Geolon® PP
TenCate Polyfelt Geolon® PET
Scheiding
TenCate Polyfelt® TS

 

Ophoging op palen (gewapende granulaatmatras)

Om in korte tijd zettingsvrije constructies te bouwen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van het aanbrengen van ophogingen op funderingspalen. Om de belastingen over te dragen naar de paalkoppen, dient een gewapend granulaatmatras op palen aangebracht te worden. Door het aanbrengen van één of meerdere wapeningslagen kan gereduceerd worden in het aantal palen en in de afmetingen van de paalkoppen.

In geval van kritische vervormingsbeperkingen of in constructies waar toezicht is gewenst, kan TenCate GeoDetect® worden geïnstalleerd om gewapende granulaatmatrassen te monitoren. TenCate GeoDetect® meet en registreert de vervormingen (rek) in de grond en kan een waarschuwingssignaal afgeven zodra de vervorming een bepaalde grens overschrijdt.

Te gebruiken producten:

Wapening
TenCate Polyfelt Rock® PEC
TenCate Miragrid™ GX
TenCate Polyfelt Geolon® PET
Monitoring
TenCate GeoDetect®

Ophoging over holtes

In mijnbouwgebieden, zoutwingebieden en in gebieden met een karstische formaties kunnen plotseling kraters ontstaan doordat ondergrondse holtes plotseling instorten. Indien er boven deze holtes infrastructurele werken aanwezig zijn, treedt er direct instortingsgevaar op.

Door de holtes en potentiële kraters te overspannen met sterk geotextiel van TenCate Geosynthetics wordt voorkomen dat de gehele constructie in de holte verdwijnt. Het geotextiel fungeert als het ware als een membraan of hangmat. Instortingsgevaar wordt voorkomen en de constructie kan op tijd gerepareerd worden.  

In geval van kritische vervormingsbeperkingen of in constructies waar toezicht is gewenst, kan TenCate Polyfelt GeoDetect® worden geïnstalleerd om de constructie te monitoren. TenCate GeoDetect® meet en registreert de vervormingen (rek) in de grond en kan een waarschuwingssignaal afgeven zodra de vervorming een bepaalde grens overschrijdt.

Te gebruiken producten:

Wapening
TenCate Polyfelt Rock® PEC
TenCate Miragrid™ GX
TenCate Polyfelt Geolon® PET
Monitoring
TenCate GeoDetect®
Material photo - TenCate TopTex™