Funderingswapening

Wegenbouw

graphic roads nl 650

Funderingswapening | Ondergrond stabilisatie | Drainage | Gewapende steile talud en keerconstructies

 Funderingswapening 

Het doel van een wegconstructie is om de gebruiker een vlak en veilig rijoppervlak te verschaffen. Een weg kan alleen vlak blijven als het draagvermogen van de ondergrond en van de wegconstructie zelf niet overschreden worden. Dit houdt in dat een goede lastspreiding noodzakelijk is, zodat de weg niet vroegtijdig scheurt of vervormt. In situaties met een weinig draagkrachtige ondergrond of zware verkeersbelastingen dient daarom een stevige funderingslaag aangebracht te worden. Het wapenen van de fundering en/of ondergrond met een geotextiel of geogrid van TenCate Geosynthetics kan in dergelijke gevallen een oplossing bieden.

De belangrijkste voordelen hierbij zijn:

 • Verdeling van spanningen over de ondergrond en voorkoming van vermenging van ondergrond en funderingsmateriaal;
 • Reductie van de dikte van de fundering;
 • Reductie van de ontgravingsdiepte (grondverbetering);
 • Reductie van de verstoring van de ondergrond gedurende de bouwfase;
 • Betere verdichting van het funderingsmateriaal; 
  Vermindering van zettingsverschillen, waardoor de samenhang van het weglichaam en de verharding bevorderd wordt;
 • Verhindering van migratie van fijne deeltjes van de ondergrond richting fundering (behoud wrijvingseigenschappen en doorlatendheid)

Producten die gebruikt worden:

Wapening:
TenCate Polyfelt Rock® PEC
TenCate Polyfelt Geolon® PP
TenCate Miragrid™ GX

Ondergrond stabilisatie 

Bij het aanbrengen van een funderingslaag op een slappe ondergrond ontstaan dikwijls problemen, doordat vrachtauto’s wegzakken in de dan nog niet draagkrachtige bodem. Door het wegpersen van de fundering ontstaan vaak diepe sporen, wat de begaanbaarheid onmogelijk maakt of aanzienlijk vermindert.

Wanneer een terrein slecht berijdbaar of zelfs onbegaanbaar is voor vrachtverkeer kan de ondergrond met geotextielen van Ten Cate Geosynthetics gestabiliseerd worden, zodat de eerste (onder)funderingslagen aangebracht kunnen worden en het terrein begaanbaar wordt.

Bij het stabiliseren van de ondergrond heeft een geotextiel vaak zowel een scheidingsfunctie als een wapeningsfunctie. Het scheiden van de slappe ondergrond  en het funderingsmateriaal voorkomt vermenging en zorgt zodoende dat de mechanische en fysieke eigenschappen van de fundering behouden blijven. De wapeningsfunctie is van belang bij zeer slappe ondergronden en/of zeer zware aslasten. Door het toepassen van een geotextiel met een hoge stijfheid (hoge treksterkte bij lage rek) worden belastingen gespreid in combinatie met geringe vervormingen.

Deze belastingsspreiding zorgt voor draagkrachtverbetering van de ondergrond. Daarom kan in veel gevallen de dikte van de funderingslaag gereduceerd worden.

Producten die gebruikt worden:

Scheiding
TenCate Polyfelt® TS
TenCate Polyfelt Geolon® PP 

Drainage

Elk infiltratie- of drainagesysteem dient beschermd te worden tegen het binnendringen van fijne bodemdeeltjes, omdat deze de waterafvoercapaciteit aanzienlijk verminderen en het systeem zelfs geheel kunnen verstoppen. Filtratieweefsels van TenCate Geosynthetics zijn speciaal ontworpen om fijne bodemdelen tegen te houden en tegelijkertijd een hoge waterdoorlaat toe te laten. De speciale filterstructuur van TenCate Geosynthetics filterweefsels voorkomt verstopping van het filter en garandeert dus een lange levensduur van het drainagesysteem.

Producten die gebruikt worden: 

Filtratie
TenCate Polyfelt® TS
TenCate Polyfelt Geolon® PE 

Gewapende steile taluds en keerconstructies

Rondom infrastructurele werken zijn vaak steile taluds gewenst om ruimte te besparen, grondaankopen te minimaliseren of geluidsoverlast tegen te gaan (geluidswallen). Keerconstructies en landhoofden kunnen met behulp van gewapende grond, in vergelijk met conventionele keerconstructies, tot aanzienlijke kostenbesparingen leiden en bieden een veelvoud aan bekledingsmogelijkheden.

De stabiliteit van gewapende grond wordt verzekerd doordat horizontale lagen wapening ,door interactie tussen grond en wapening, schuifspanningen kunnen opnemen waardoor afschuivingen en vervormingen worden voorkomen.

De geocomposieten en geogrids van TenCate Geosynthetics worden veelvuldig toegepast om gewapende grondconstructies op te bouwen. 

Belangrijke voordelen van gewapende grondconstructies zijn:

 • Aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk in vergelijk met traditionele constructies, zoals gewapend beton of damwanden;
 • Snelle aanleg mogelijk, ook voor aannemers die niet gespecialiseerd zijn in keerconstructies;
 • Mogelijkheid tot gebruik van lokaal aanwezige grond, hetgeen aanschaf- en transportkosten bespaard;
 • Veelvoud aan bekledingsmogelijkheden (o.a. met betonblokken, betonpanelen, schanskorven of begroeid);
 • Flexibele bekledingsystemen mogelijk, waardoor bodemverzakkingen niet direct leiden tot scheurvorming.

Voor meer informatie over gewapende grondconstructies met klikt u op keerconstructies van gewapende grond.

Material photo - TenCate TopTex™