Erosiebescherming

TenCate Polyfelt® Polymat

TenCate Polyfelt® Polymat is een anti-erosiemat of structuurmat, die gemaakt wordt van polypropyleen mono-filamenten. Het productieproces leidt tot een zogemaande drie- dimensionale zeer open “wirwar” structuur, die uitermate geschikt is voor het vasthouden van grond.

De TenCate Polyfelt® Polymat beschermt taluds tegen oppervlakkige bodemerosie. Tijdens de vegetatiegroei en ontwikkeling van een wortelgestel beschermt de TenCate Polyfelt® Polymat het talud door de grond vast te houden en afschuiving te voorkomen. Eenmaal volgroeid vormen de wortelstructuur van de vegetatie en de TenCate Polyfelt® Polymat één geheel en garanderen een langdurige wapening en verankering van de (gras)vegetatie.      

Indien nodig kan de TenCate Polyfelt® Polymat voorzien worden van een wapenings-geogrid om trekkrachten op nemen.

De voordelen van TenCate Polyfelt® Polymat anti-erosiematten zijn:

  • Vegetatie van steile taluds wordt mogelijk zonder bodemerosie;
  • Bescherming van begroeide taluds tegen sterk eroderende krachten, zoals waterstromingen;
  • Snelle installatie mogelijk.
TenCate Polyfelt® Polymat - Material photo