Drainagecomposieten

TenCate Polyfelt® Megadrain

Ten Cate Polyfelt® Megadrain is een drainagemat, die bestaat uit een kern van polypropyleen monofilamenten met een filtervlies (Ten Cate Polyfelt® TS) aan één of aan beide kanten. Het grote aantal holle ruimtes van Megadrain drainagematten garandeert een zeer hoge waterafvoercapaciteit bij relatief geringe bovenbelastingen.

TenCate Polyfelt® Megadrain drainagematten worden gebruikt in drainagesystemen voor verticale en horizontale toepassingen. Verticale drainagesystemen worden veelal toegepast in / achter ondergrondse constructies in utiliteits- en civieltechnische werken. De drainagemat vangt hierbij het infiltratie- of grondwater op en voorkomt bijvoorbeeld dat er permanent water tegen een ondergrondse bouwmuur blijft staan.

Daarnaast kunnen TenCate Polyfelt® Megadrain drainagematten verwerkt worden keerconstructies uit gewapende grond. De drainagemat wordt als het ware achter de gewapende grond ingebouwd en vangt infiltratie- en / of grondwater op en voert dit af. Hiermee wordt voorkomen dat de gewapende grond verzadigd raakt met water en er instabiliteit en onacceptabele waterdrukken ontstaan.

Horizontale drainagesystemen worden veel toegepast in daktuinen, parkeergarages, platte daken en sportvelden.

Naast bovengenoemde toepassingen worden TenCate Polyfelt® Megadrain drainagematten veelvuldig geïnstalleerd in vuilstortplaatsen. Dit kan enerzijds onder de waterdichte afsluitende laag (folie of bentoniet) voor het opvangen en afvoeren van gassen en anderzijds bovenop de waterdichte laag voor het beschermen van de afsluitlaag en het afvoeren van infiltratiewater in de afdeklaag.

De voordelen van Ten Cate Polyfelt® Megadrain drainagematten zijn:

  • De waterafvoercapaciteit correspondeert met een 20-30 cm dikke drainagelaag van granulair materiaal;
  • Een rol TenCate Polyfelt® Megadrain weegt slechts 24-35 kg en kan 25-30 ton granulair materiaal vervangen;
  • Licht en soepel en dus is een snelle installatie mogelijk;
  • Heeft additioneel een beschermende en filterende werking;
  • Is bestand tegen alle chemische en biologische bestanddelen die normaal in de bodem voorkomen en milieuvriendelijk.
TenCate Polyfelt® Megadrain - Material photo