Technische ondersteuning

Bij onze technische ondersteuning is sprake van veel know-how en deskundigheid. Zowel onze ingenieurs als de mensen van ons technisch ondersteuningsteam zijn getrained in constructie en ontwerp en staan gereed om uw problemen op te lossen. 

Onze experts stellen hun know-how ter beschikking van projectmanagers en constructiebedrijven. In overleg stellen wij alternatieven voor andere technische oplossingen voor die een bepaald economisch voordeel bieden. Deze experts geven eveneens advies over de aanbrengtechnieken voor geotextiel en informeren u over naaitechnieken bij het assembleren van twee of meer lagen geosynthetics.

TenCate Geosynthetics Europe voorziet u van alle informatie die voor uw project nodig is en kan u toegang geven tot onze specifieke software op dit gebied, hetzij op CD Rom of online. Het is een effectieve hulp op het werk: snelle en betrouwbare aanbevelingen … altijd bij de hand.
U hebt toegang tot een volledige technische beschrijving van ieder specifiek werk en krijgt binnen enkele seconden het productvoorstel, perfect aangepast aan uw werk of probleem.

U geeft het soort structuur aan dat u wenst te bouwen (weg of spoorweg, een waterbouwkundig werk, dijken of oevers, drainagesystemen, opslag vervuilde grond, reservoirs of bassins). Daarna brengt u de verschillende waarden in waarvoor u de specificatie wenst ( in het geval van een weg of spoorbaan bijvoorbeeld, geeft u het soort structuur aan, de verwachte belastingen, de dikte van de deklaag enz.). De software voorziet u vrijwel onmiddellijk van de specificatie van het geosynthetische product dat u nodig hebt voor uw project.
U kunt deze informatie vervolgens afdrukken, respectievelijk exporteren naar Microsoft Word.

Uw bedrijf en uw uitdagingen zijn belangrijk voor ons. Geef daarom onze deskundige staf de gelegenheid de voor u juiste oplossing te vinden.

Wij zijn meer dan een bedrijf.…wij zijn uw partner.

Material photo - TenCate TopTex™