Functies geotextiel

Scheidingsfunctie
De belangrijkste functie van scheiding is het voorkomen dat twee granulaire lagen met elkaar vermengd worden door mechanische spanningen, zoals verkeer. De eigenschappen van de toplaag worden daardoor gehandhaafd.

Voordelen van het gebruik van de diverse scheidingsproducten:  
•  besparing op de bouwmaterialen; 
•  reductie van de dikte van de toplaag;
•  mogelijkheid om plaatselijk aanwezige materialen te gebruiken;
•  makkelijk en snel toe te passen.

Beschermingsfunctie
De belangrijkste functie van bescherming is het verhinderen dat er gaten ontstaan in het geomembraan. Geplaatst tussen een geomembraan en een dek- of beschermingslaag absorbeert het geotextiel plaatselijke spanningen en beschermt het geomembraan tegen beschadigingen 

Voordelen van het gebruik van de beschermingsproducten:
•  besparing op constructiematerialen;
•  plaatselijk aanwezige materialen kunnen gebruikt worden;
•  makkelijke en snelle toepassing.

Filterfunctie
De belangrijkste functie van een filter is het voorkomen van destabilisering van de grond door interne stroming. Het geotextiele filter heeft een tweeledig effect. Het voorkomt uitstroming van de grond, zodat een natuurlijk granulair filter kan worden gevormd, terwijl het wel goed waterdoorlatend is.

Voordelen van het gebruik van ons filterprogramma:  
•  besparing op granulair materiaal;
•  reductie van de dikte van de filterlaag;
•  makkelijke en economische toepassing; 
•  blijvende filterstructuur mogelijk in het geval van deformatie ( mogelijkheid van mechanische assemblage)

Anti-breuk functie (asfaltwapening)
De belangrijkste functie van een geotextiel ter voorkoming van scheuren in een rijweg, ontstaan door intensief verkeer en temperatuurs-, en vochtverschillen, is de verlenging van de levensduur van die rijweg.

Voordelen van het gebruik van onze asfaltwapening:
•  het voorkomt of vertraagt het ontstaan van scheuren;
•  vocht en zuurstof kunnen niet in de ondergrond doordringen;
•  het absorbeert de spanningen tussen de oude en nieuwe overlaging.

Wapeningsfunctie
De belangrijkste functie van grondwapening is het garanderen van de stabiliteit van de structuren. De combinatie grond-geotextiel vormt een taai en flexibel composietmateriaal dat lasten kan dragen waartegen de grond alleen geen weerstand heeft.

Voordelen van het gebruik van het grondwapenings programma:
•   besparing van constructiemateriaal door gebruik van plaatselijk aanwezige bouwmaterialen;
•   flexibele structuren, bijzonder geschikt voor onstabiele grond en glooiend terrein;
•   gemakkelijk toe te passen tegen lage kosten;
•   geen corrosie van metalen structuren;
•   diverse mogelijkheden voor steile wandbouw: modulaire elementen, landschapsarchitectuur en beplanting. 

Drainagefunctie
De belangrijkste functie van drainage is het afvoeren van water of andere vloeistoffen naar de afvoerkanalen van de structuur. Onze bijzonder poreuze, drainerende geosynthetics transporteren water en andere vloeistoffen door hun massa heen en draineren grond.

Voordelen van het gebruik van drainerende geosynthetics:
•  besparing van granulair drainagemateriaal, dat moeilijk toe te passen is;  
•  oppervlaktewinst van de structuur; 
•  gemakkelijk toe te passen tegen lage kosten; 
•  permanente drainage, zelfs bij deformatie van de helling.

Waterdichtheidsfunctie
De belangrijkste functie van een waterdicht membraan is het voorkomen dat water of verontreinigende producten de natuurlijke grond instromen. Dankzij de zeer lage doordringbaarheid en hoge weerstand tegen chemicaliën garandeert het membraan de waterdichtheid van de structuur.

Voordelen van het gebruik van de reeks waterdichte membranen:
•  hoge waterdichtheid van het materiaal;
•  geringe dikte en kostenbesparend materiaalgebruik;
•  gemakkelijk aan te brengen;
•  functie kan voor en na het leggen gecontroleerd worden.

 

Material photo - TenCate TopTex™