Projecten

De hoogste windmolen van Nederland - Windmolenpark “De Ambtenaar”

Kraanopstelplaats windmolen Ambtenaar
De uitdaging 
Bij Wieringermeer is de hoogste windmolen van Nederland geïnstalleerd. Het gaat om een windmolen 
van het type Enercon E-126 met een vermogen van 7,5 MW. Deze nieuwe windturbine voorziet 13.000 
inwoners van Wieringermeer van groene electriciteit en realiseert jaarlijks een besparing van 12.000 
ton CO2 uitstoot. De turbine van deze windmolen is geïnstalleerd op een hoogte van 135 meter en de 
bladen behalen een tiphoogte van wel 198 meter. Om dit alles te kunnen installeren wordt gebruik 
gemaakt van de hoogste mobiele kranen in Nederland. Deze kranen moeten tijdelijk een stabiel 
platform hebben om onder andere een turbine van 280 ton te kunnen hijsen naar 135 meter hoogte. Dit 
is een grote uitdaging aangezien dit alles moet gebeuren op de zeer slecht draagkrachtige ondergrond 
van de Wieringermeerpolder.  
 
Meer informatie over Windpark “De Ambtenaar” kunt u vinden op www.de-ambtenaar.nl.  
 
Oplossing 
Om deze kranen een stabiel platform te bieden is er een kraan opstelplaats gemaakt.               
Vanwege de slecht draagkrachtige grond is na uitvoerige berekeningen gekozen voor de TenCate 
Geolon PET 1000.
 
Kraanopstelplaats windmolen Ambtenaar 1
 
Kraanopstelplaats windmolen Ambtenaar 3
 
Kraanopstelplaats windmolen Ambtenaar 2
 
Kraanopstelplaats windmolen Ambtenaar 4
Material photo - TenCate TopTex™