Projecten

Paalmatrassystemen voor A15

TenCate-Paalmatrassysteem-A15-3In opdracht van Rijkswaterstaat vindt de verbreding plaats van de A15 tussen de Maasvlakte en knooppunt Vaanplein. Dit deel van de A15 is de belangrijkste verbinding tussen de Rotterdamse haven en de rest van Nederland / Europa. Doel is het aantal files terug te dringen en het omringende gebied veiliger en bereikbaar te houden. Daarom wordt de weg verbreed van 2 x 3 naar 2 x 5 rijstroken. In het totaal komt er 85 kilometer weg bij. 

Probleem: zwakke ondergrond 
Een probleem is dat de A15 loopt door een regio met zwakke bodemgesteldheid. Bij constructies op slappe bodem kan verzakking optreden, die leidt tot schade aan het wegdek. Doorgaans is met grondstabilisatie veel tijd gemoeid. Door een paalfundering aan te brengen onder de  aardebaan , in combinatie met een geotextiele versterkingslaag, kan in korte tijd een ophoging worden gebouwd en verzakking worden  voorkomen. Voor het creëren van een solide basis wordt daarom gebruikgemaakt van palenmatrassen. 

Oplossing: paalmatrassen
TenCate-Paalmatrassysteem-A15-2Een paalmatrassysteem bestaat uit een fundering van palen met daarop een gewapende aardebaan. Deze aardebaan bestaat uit een gewapende granulaatmatras van hoge sterkte geotextiel. Het onderste deel van de aardebaan noemt men de 'matras'. Deze bestaat meestal uit granulaat van puin dat wordt gewapend met een of meer lagen geosynthetics zoals TenCate Geolon® PET. De geosynthetische wapening ligt onderin de matras. De belangrijkste functie van een gewapende matras is het overbrengen van het grootste deel van de verticale belasting uit de bovenbouw op de palen en het opvangen van de horizontale spreidkrachten in de aardebaan.  

Toepassing van een palenmatras maakt het mogelijk om op een slappe ondergrond relatief snel een weg of een spoorweg aan te leggen. Voor de constructie kunnen alle soorten funderingspalen worden gebruikt, zoals hout en beton. Op de palen brengt men vaak een paaldeksel aan om het dragende oppervlak te vergroten. De aardebaan op de matras kan nog worden opgehoogd met zand of gebroken puin. De paalmatras wordt afgewerkt met een funderingslaag en een verharding van asfalt of spoorbaan. 

Voordelen
Toepassing van palenmatrassen met geokunststoffen betekent verkorting van de bouwtijd en dus verkeershinder. Er zijn minder palen nodig en dus hoeft er minder te worden geheid. Ook kan er worden bespaard op de benodigde hoeveelheid bouwmaterialen en is er aanzienlijk minder onderhoud van het wegdek nodig. De levensduur van een dergelijke structuur is minimaal honderd jaar. Het project A15 MaVa wordt in vijf etappes aangepakt en is eind 2015 afgerond.

TenCate-Paalmatrassysteem-A15-small
Material photo - TenCate TopTex™