Projecten

Dijkversterking Zeeland met TenCate geokunststoffen onder steenbekleding

TenCate-Zeewering-02Probleem:
In Zeeland is de afgelopen jaren in totaal 325 km dijk versterkt om te voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen. Deze dijken moeten een superstorm kunnen trotseren die theoretisch eens in de 4000 jaar voorkomt. 

Om te voorkomen dat er materiaal uit de dijk kan wegspoelen moet er een geokunststof onder de steenbekleding worden geplaatst.  Deze geokunststoffen moeten een hoge inbouwbestendigheid hebben en een lange levensduur, zelfs onder water.  

Oplossing:
TenCate Geosynthetics bv heeft de afgelopen jaren geokunststoffen geleverd voor de verschillende dijkprojecten in Zeeland.  Het dijklichaam wordt gemaakt van zand. Om te voorkomen dat dit zand en de fundering door erosie wegspoelen, worden er TenCate Geolon en TenCate Polyfelt geokunststoffen als een filterlaag aangebracht tussen het zand en de steenbekleding. Het gaat hier om drie specifieke geokunststoffen: TenCate Geolon® PP50 voor de top van de dijk, TenCate Bidim® S61 voor het centrale deel van de dijk en TenCate Geolon® FRX 3 voor de teen van de dijk. 

Deze projecten voorzien er in dat de kust en het erachter liggende land de komende jaren goed beschermd worden tegen de invloeden van de zee.

TenCate-Zeewering
Material photo - TenCate TopTex™