Projecten

Bouwwegen en kraanopstelplaatsen voor windmolenpark NOP

Onderdeel van het windpark zijn de 26 turbines die verrijzen op de wal langs de Noordermeerdijk en de Westermeerdijk.  

TenCate-windmolenpark-NOP-02Probleem:
De bodem in de Noordoostpolder is zeer slecht draagkrachtig. Dit betekent dat voor elke windmolen een fundering nodig is van meer dan 60 betonnen palen met een lengte van 25 meter. Om de windmolens te kunnen bouwen zijn zwaar belastbare bouwwegen en zettingsvrije kraanopstelplaatsten nodig. 

Oplossing:
De kraanopstelplaatsen en bouwwegen van project Noordermeerdijk en Westermeerdijk zijn gewapend met TenCate Geolon® PET. Dit garandeert dat het terrein op elk moment goed toegankelijk is en de bouw ongestoord kan plaatsvinden. De stabiliteit van de kraanplatforms, waarop de hoogste mobiele kranen van Europa komen te staan, moeten namelijk constructief worden gegarandeerd voor een periode van 20 jaar tegen een minimum aan onderhoud.

TenCate-windmolenpark
Material photo - TenCate TopTex™