Field in a box™

TenCate Field in a box: een unieke totaaloplossing

TC-GlobalGoals-Icon00Het concept van TenCate Field in a box sluit naadloos aan op de principes van de grassroots development. De betrokkenheid van de mensen om wie het gaat, is immers het uitgangspunt om hen te versterken, zodat ze zelf hun problemen aan kunnen pakken.  

Bovendien voorziet TenCate Field in a box in de behoefte aan meer en betere samenwerking tussen overheden, NGO’s, de private sector en lokale gemeenschappen. Als multifunctioneel centrum kan TenCate Field in a box fungeren als een podium waarop alle partijen samen kunnen werken. Door de synergie die zo ontstaat, kunnen hun inspanningen alleen maar nóg effectiever worden. Dat onderscheidt TenCate Field in a box dan ook van de meeste andere projecten en initiatieven: het biedt een unieke totaaloplossing.

TenCate Field in a Box
Background TenCate Field in a Box