Grassroots development

Grassroots development: van ‘top down’ naar ‘bottom up’

De klassieke vorm van ontwikkelingssamenwerking die in de jaren ‘60 is ontstaan, heeft afgedaan. Westerse organisaties die, hoe idealistisch ook, projecten opzetten, deden dat veelal vanuit een ‘top-down’ aanpak en gebaseerd op westerse waarden.  

Onbedoeld gingen ze met hun inspanningen voorbij aan cultuurverschillen en waren ze veelal eenzijdig gericht op economische vooruitgang, zonder oog te hebben voor de samenhang met andere problemen.  

De laatste tien jaar zijn er in tal van ontwikkelingslanden initiatieven van de grond gekomen die een omgekeerd scenario bewandelen. Deze zogeheten grassroots development hanteert een ‘bottom up’ benadering waarbij de inbreng en betrokkenheid van de lokale bevolking centraal staat.

Light center Mozambique

Brede agenda

Om de kwaliteit van het leven te verbeteren – hun primaire doel – kennen grassroots-projecten een brede agenda. Daarop staan inkomensverbetering, educatie, voorlichting, gezondheidszorg, emancipatie van minderheden en kwetsbare groepen, het stimuleren van sociale cohesie, zelfbewustzijn en democratisch bewustzijn en nog veel meer.  

Om deze projecten tot volle wasdom te laten komen, is de bijdrage van overheden, niet-gouvernementele organisaties en/of bedrijven nog altijd essentieel. Hun rol is daarentegen niet (meer) leidend, maar veelal begeleidend, faciliterend en ondersteunend.  

Het succes van grassroots-projecten onderstreept eens te meer het belang van een actieve rol van de lokale bevolking. Alleen zo zijn duurzame resultaten te boeken.

Background TenCate Field in a Box