People-Planet-Profit

People-Planet- Profit: de maat van alles wat we maken

People Planet ProfitDuurzame ontwikkeling beoogt een balans te vinden tussen de elementen People (mensen, sociale aspecten), Planet (planeet Aarde, milieu, ecologische aspecten) en Profit of ook wel prosperity (resultaat, voorspoed, economische aspecten). Wie duurzame producten of diensten wil leveren, zoekt naar een zo positief mogelijk resultaat voor alle drie elementen. Valt het resultaat niet goed uit voor een van de drie, dan wordt de mens, het milieu en/of de economische vooruitgang hiervan de dupe, nu of in de toekomst. Van een duurzame ontwikkeling is dan geen sprake.

Het triple-P-principe is inmiddels algemeen geaccepteerd om producten en diensten te toetsen op hun structurele, werkelijke waarde. Het is de eigentijdse maat van alles wat we bedenken, maken, doen en op de markt brengen. 

Willen we de wereld op een duurzame wijze beter, rechtvaardiger, leefbaarder, gezonder en aangenamer maken, dan zullen we producten en diensten, concepten en oplossingen moeten ontwikkelen die in alle drie opzichten van het triple P-principe positief scoren. 

TenCate Field in a box™ en het triple-P-principe

TenCate Field in a box™ legt een basis voor sociale groei, stimuleert de ontplooiing van mensen en faciliteert de gezondheidszorg in armoedige en/of geïsoleerde gebieden.  

Het is een compleet systeem, voortgekomen uit de toepassingen van innovatieve, hoogwaardige (materiaal)technologie. Alle materialen zijn schoon geproduceerd en 100% recyclebaar. Ze zijn bovendien licht, zodat transportkosten en de uitstoot van CO2 worden beperkt.  

Ten slotte creëert TenCate Field in a box™ kansen voor lokaal werk, kleinschalige commerciële activiteiten en land- en tuinbouw.  

TenCate Field in a box™ maakt het leven van mensen aangenamer, ontziet het milieu en zorgt voor meer voorspoed.

Background TenCate Field in a Box