Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: steeds meer bedrijven geven er intern en extern invulling aan met concrete daden

Bedrijven zijn zich steeds sterker bewust van de noodzaak om volgens de beginselen van People-Planet-Profit te werk te gaan. De consument verlangt dat ook steeds nadrukkelijker en wil producten waarvan hij of zij zeker weet dat ze op een duurzame wijze zijn geproduceerd, zonder gebruik van onderbetaalde arbeidskrachten in een ver land of vervuilende grondstoffen.  

Zowel in het handelsverkeer tussen bedrijven en consumenten als in de contacten tussen bedrijven onderling legt de factor duurzaamheid steeds meer gewicht in de schaal. Naast kwaliteit en prijs is duurzaamheid bezig uit te groeien tot een doorslaggevend verkoopargument. Consumenten en bedrijven zijn dan ook meer en meer bereid om voor duurzame producten en diensten iets extra’s te betalen.

Greensource South Africa

Ondersteuning van projecten in natura en met geld

Een toenemend aantal bedrijven geeft niet alleen intern, met hun productieprocessen, blijk van hun besef van sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar laat dat ook extern blijken. Ze dragen bij aan projecten in ontwikkelingsgebieden. Soms doen ze dat in natura, met apparatuur, machines of materialen, zoals een bakkerijbedrijf  dat oude machines en bakkersfietsen opkoopt en die ombouwt zodat ze in Afrika als mobiele bakkerijtjes dienst kunnen doen. Veel vaker echter ondersteunen bedrijven projecten met financiële middelen, omdat hun eigen werkterrein geen raakvlak heeft met de problematiek in ontwikkelingslanden en/of ze er de kennis en de menskracht niet voor hebben om zelf projecten te organiseren.  

In enkele landen, zoals India, zijn bedrijven inmiddels zelfs bij de wet verplicht om minimaal een vast percentage van hun winst te besteden aan maatschappelijke projecten. Maar verplicht of niet, maatschappelijke verantwoordelijkheid leeft steeds meer onder bedrijven en gelukkig belijden ze dat niet alleen met de mond maar ook met concrete daden.

Background TenCate Field in a Box