Programma's en faciliteiten

Faciliteiten en programma’s ter ondersteuning

TenCate biedt samen met een keur aan partners allerlei vormen van ondersteuning om het gemeenschapscentrum technisch, organisatorisch, maatschappelijk en economisch optimaal te laten functioneren.

Faciliteiten en programma’s

 • toegang extranet TenCate met installatie- en onderhoudsgids, instructievideo’s en technische specificaties;
 • online systeem voor competitiemanagement;
 • ontwikkeling verdienmodel voor gemeenschapscentrum;
 • coachingsprogramma’s;
 • voorlichtingsprogramma’s.
Field in a Box Mumbai

Toegang tot extranet TenCate

Lokale onderaannemers die betrokken zijn bij de installatie en het onderhoud krijgen toegang tot het extranet van TenCate. Hier vinden ze de installatiegids, instructievideo’s, een uitgebreide onderhoudsgids en eveneens instructievideo’s plus alle benodigde technische documentatie van componenten en onderdelen. Zo kunnen ze te allen tijde informatie vinden voor onderhoud, reparaties en vervanging van onderdelen. Ze krijgen uiteraard van TenCate de beschikking over de juiste gereedschappen zodat ze hun werk professioneel kunnen doen.

60931

Organiseren van competities

Het geïntegreerde systeem ziet er met zijn hoogwaardige kunstgrasmat, boarding, omheining en verlichting uit als een klein stadion. Het nodigt uit om er wedstrijden te spelen, zelfs om er complete competities af te werken met lokale teams.

Ook daar is bij TenCate over nagedacht. Voor het opzetten en organiseren van competities is een online tool beschikbaar op het extranet van TenCate.

Field in a Box Mumbai

Naar een duurzaam verdienmodel

TenCate Field in a box™ biedt kansen om inkomsten te genereren en zo te werken aan duurzame economische en sociale groei. Denk aan het organiseren van activiteiten, verhuur van het sportveld, exploitatie van een kantine, verkoop van energie die als overschot wordt geproduceerd door de zonnepanelen, en verkoop van schoon (drink)water uit het waterbeheersysteem GreenSource™.

TenCate ondersteunt in de volle breedte de ontwikkeling van een duurzaam verdienmodel voor het gemeenschapscentrum.

89496

Coachingsprogramma’s

TenCate Field in a box™ werkt samen met ngo’s die programma’s aanbieden voor het opleiden van sportcoaches. De deelnemers maken zich trainingsmethodieken eigen, waarmee ze boeiende, inspirerende trainingen kunnen geven en aan talentontwikkeling kunnen doen.

Wie weet zitten er talenten tussen die het in zich hebben om topsporter of professioneel sporter te worden. Ontwikkeling en popularisering van de breedtesport is de voedingsbodem voor topsport en uiteindelijk (meer) Olympische medailles.

Ook leren de aspirant-coaches om sport optimaal in te zetten als middel voor sociale en persoonlijke ontwikkeling. Door aan sport te doen maken deelnemers zich immers sociale en persoonlijke vaardigheden eigen. Sportcoaches maken van sport nog nadrukkelijker de motor voor ‘empowerment’.

Coachingsprogramma’s

 • trainingsmethodieken;
 • ontwikkeling breedtesport;
 • talentontwikkeling;
 • sport als motor voor ‘empowerment’;
 • sport als aanjager van Olympische ambities.
89432

Voorlichtingsprogramma’s

TenCate Field in a box™ is een ideaal podium voor ngo’s en andere organisaties die aan de weg timmeren met voorlichting en kennis-overdracht over allerlei actuele maatschappelijke themas’s.

Denk aan voorlichting over hygiëne, sanitatie, ziektepreventie, de hiv/aids-problematiek, over maatschappelijke onderwerpen zoals gelijke rechten voor vrouwen en meisjes, participatie van kwetsbare groepen, analfabetiseringsprogramma’s, voorlichting over het opzetten van projecten en het verkrijgen van subsidies, noem maar op. 

Voorlichting

 • gezondheid;
 • hygiëne, sanitatie;
 • ziektepreventie;
 • HIV/Aids;
 • gelijke rechten vrouwen en meisjes;
 • participatie kwetsbare groepen;
 • analfabetiseringsprogramma’s;
 • opzetten projecten, subsidies.
55611
Background TenCate Field in a Box