Voorbereiding

Grondige voorbereiding

Voor elke locatie wordt eerst onderzocht wat de meest geschikte configuratie is voor TenCate Field in a box™.

Waar moet het precies komen, is er voldoende ruimte voor het veld? Hoe is de bodem samengesteld en hoe staat het met het grondwaterpeil, de regenval en het aantal zonuren?

Zo wordt duidelijk met welke componenten het systeem moet worden opgebouwd, hoe het ontwerp eruit komt te zien, hoeveel zonnepanelen nodig zijn en wat het waterbeheersysteem GreenSource™ kan opleveren.

Zijn de configuratie en het ontwerp eenmaal bekend, dan kan de projectplanning worden opgestart en kunnen de geselecteerde componenten worden verzameld.

Het streven is altijd om zoveel mogelijk componenten lokaal te betrekken. Zo hoeft er zo min mogelijk te worden getransporteerd en past alles wat moet worden aangevoerd in één container. Het kan echter voorkomen dat bepaalde componenten of materialen niet voorhanden zijn op de locatie zelf of dat de kwaliteit ervan te wensen overlaat. In dat geval kunnen aanvullende componenten worden aangeleverd.

Grondige voorbereiding

  • bodemgesteldheid- en grondanalyse;
  • inventarisatie benodigde modules;
  • ontwerp en systeemaanpak;
  • projectplanning;
  • afstemming partners en leveranciers;
  • verzamelen componenten en samenstellen systeem.
56112
Background TenCate Field in a Box